Piret Reiljan • 27. märts 2016 kell 10:45

Danske pole täitnud rahapesu tõkestamise reegleid

Danske Banki Eesti filiaali eksjuht Aivar Rehe.  Foto: Andras Kralla

Finantsinspektsioon tuvastas puudusi Danske Banki Eesti filiaali tegevuses rahapesu tõkestamisel. Panga pikaaegne juht Aivar Rehe lahkus ametist 1,5 kuud pärast FI ettekirjutust.

Esmaspäeval avaldas Taani finantsjärelevalveasutus Finanstilsynet kokkuvõtte Danske Banki grupis läbiviidud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid käsitleva kontrolli tulemustest. Dokumendis tuuakse välja Danske Banki grupis kontrolli käigus tuvastatud puudused. Muu hulgas mainitakse kokkuvõttes ka Eestis tegutseva Danske Banki Eesti filiaali tegevust puudutavaid asjaolusid.

FI teatas täna, et viis 2014. aasta keskpaigas Danske Banki Eesti filiaalis läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist käsitleva põhjaliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tegi FI Dankse Banki Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutuse, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega.

Rehe lahkus ametist pärast FI ettekirjutust

Olgu siinkohal öeldud, et Danske Banki Eesti filiaali kauaaegne juht Aivar Rehe lahkus ametist 1. septembril 2015 ehk 1,5 kuud pärast FI ettekirjutust.

Rehe põhjendas oma lahkumist toona sellega, et et Danske panga strateegiamuutus ei olnud kooskõlas tema natuuriga. "Ilmselt olete jälginud Danske liikumist universaalpangast ettevõttepanga suunas. Minu natuurist lähtuvalt peaks liikumine olema kasvu suunas," sõnas Rehe mullu Postimehele.

Äripäevale antud intervjuus eelmise aasta oktoobris ehk veidi üle kuu aja pärast Danskest lahkumist rääkis Rehe, et ihkab tagasi pangandusse, kuid aasta jooksul ta panganduses jätkata ei saa. Danske otsust tõmmata Eestis kokku eraklientide pangandus, kommenteeris Rehe pettumusega. "Tuleb aktsepteerida omaniku otsust," sõnas ta. "Antud juhul siis kliendibaasi äraandmine järkjärgult Eestis ja Lätis, Leedus müüdi lihtsalt Swedbankile. See on väga huvitav toiming, seda pole Baltimaades sellises vormis varem tehtud. See oli suhte lõpetamine klientidega."

FI ettekirjutust Rehe oma lahkumise kontekstis maininud pole ja avalikuks tulid need rikkumised äsja Taani FI avaldatud kokkuvõttega.

Danske Banki Eesti filiaali juhtimise võttis Rehe järel üle Ivar Pae, kes oli varem Rehe otsene ülemus, juhtides Danskes Balti pangandust. Nüüd on Pae Danskes nii Eesti filiaali tegevjuht kui ka Balti panganduse juht.

FI: Danske asus puudusi kõrvaldama

FI kohustas krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine.

FI teavitas Taani järelevalvet kohapealsete kontrollide läbiviimise kavatsusest, tulemustest ja ning ettekirjutuse tegemise faktist.

Taani järelevalve tegevus hõlmas kogu Danske Bank gruppi, mitte ainult Eesti filiaali, kogu gruppi hõlmanud kontrolli kokkuvõte avaldati käesoleva nädala esmaspäeval.

Danske Banki Eesti filiaal suhtus täie tõsidusega kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud puudustesse ning on igakülgset koostööd tehes võtnud tarvitusele meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks, teatas FI.

Hetkel kuum