Töötukassa jagab Ida-Virumaal töökoha loomise toetust

Riik hakkab jagama töökoha loomise toetust.  Foto: Bloomberg

Tänasest saab Ida-Virumaal taotleda töökoha loomise toetust, mida makstakse ettevõttele, kes võtab tööle vähemalt 20 Ida-Virumaal töötuna registreeritud inimest.

Veel üks lisatingimus on, et inimene peab olema tööta olnud vähemalt 6 kuud, teatas töötukassa.

Toetust makstakse töötu tähtajatu või vähemalt kuuekuulise tähtajaga töölepinguga tööle asumiselning töö tegemise koht peab asuma Ida-Virumaal.

Töökoha loomise toetuse suurus ühes kalendrikuus on 50 protsenti töötaja palgast, kuid mitte rohkem kui töötasu kahekordne alammäär (2016. aastal 860 eurot).

Tegemist on ajutise toetusega, mida saab taotleda ajavahemikus 1. maist kuni 2017. aasta 31. detsembrini.

Sel ja tuleval aastal kokku on töökoha loomise toetuse osalejate arvuks prognoositud 625 inimest ning kuluks 2 928 751 eurot.

Hetkel kuum