Marge Väikenurm • 2. juuni 2016 kell 11:07

Kilgi lähiring sai samuti süüdistuse

Rein Kilgiga tülis olev Karl Liivapuu, kes oli ASi Pere nõukogus, sai prokuratuurilt süüdistuse.  Foto: Eiko Kink

Äripäevale teadaolevalt said Lõuna ringkonnprokuratuurilt süüdistuse Kilgi lähemad võitluskaaslased.

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas Rein Kilgile kriminaalsüüdistuse, mille järgi peetakse teda ASi Pere pankroti põhjustajaks. Peale Kilgi said süüdistuse veel neli inimest, neist kaks on ASi Pere endised nõukogu liikmed, Kilgi elukaaslane Kaie Raig ja Karl Liivapuu. 

Prokuratuur esitas kohtusse süüdistuse ka juhatuse liikme rollis olnud Neeme Raigi, kes on Kaie Raigi isa, ning Pere Pagari juhatuse liikme Kristjan Oolo vastu. Viimast süüdistab prokuratuur Pere pankrotile kaasaaitamises.

“Ma ei kommenteeri. Kui, siis rääkige advokaadiga,” suunas Neeme Raig küsimused Raski advokaadibüroosse vandeadvokaat Tarmo Petersonile, kes rõhutas, et Raig peab süüdistusi alusetuks.

„Etteheidetavas tegevuses ei ole midagi ebaseaduslikku ning süüdistusest ei ole aru saada, kuidas sai tütarühingu asutamine põhjustada Pere maksejõuetuse. Neeme Raig usub Eesti kohtusüsteemi toimimisse ning ei pea võimalikuks, et kohus esitatud süüdistust toetab,“ lisas Peterson.

Ka Kaie Raig keeldus kommentaaridest, Kristjan Oologa ei ole õnnestunud kontakti saada.

Kilgiga praeguseks vaenujalal olev Karl Liivapuu võtab esitatud süüdistust formaalsusena, kuigi kuulus vara liikumise ajal Kilgi ja Kaie Raigiga ASi Pere nõukokku. “Kui räägime Perest, siis juhtroll saab olla vaid Neeme Raigil ja Rein Kilgil. Mitte üks sent ei liikunud Neeme Raigi või Rein Kilgi korralduseta,” väitis Liivapuu.

“Kui räägime pereettevõtetest, siis juhatuse roll on tavaliselt marginaalne – juhivad omanikud,” lausus Liivapuu. “Rein Kilk oli omanik ja nõukogu esimees. Tihti nad (Kilk ja Neeme Raig) võtsidki otsuseid vastu ainuisikuliselt.”

Raski advokaadibüroo vandeadvokaat Tarmo Peterson vaidleb Liivapuule vastu. „Väide, et Neeme Raig ja Rein Kilk võtsid ASis Pere vastu otsuseid ainuisikuliselt, ei ole õige. Midagi sellist süüdistusaktist ka ei nähtu.“

Liivapuu vastas vara ümbertõstmise kohta, et kuigi oli kursis sellega, siis tema lähtus “oma parimast äranägemisest ja ASi Pere huvidest”. “Olen sajaprotsendiliselt kindel, et mis puudutab minu kohustusi, siis ei saa olla mingit süüd,” ütles Liivapuu.

Kas teised süüdistatavad käitusid otsustamisel samadel põhjustel nagu Liivapuu? “Seda peate nendelt küsima. Neeme Raig ja Kristjan Oolo olid juhatuse liikmed, põhivastutus nende toimingute eest lasub neil. Otsustab juhatus, kuidas ja milliste tingimustel ta sõlmib lepinguid,” rääkis Liivapuu. “Juhatuse õigus on keelduda ebaseaduslikest või valedest nõukogu juhtnööridest. Teine asi on, rõhutan veel kord, et Peres toimus juhtimine kahe isiku koostöös, mis on kindlasti tavapärasest erinev. Nad olid ka otsesed kasusaajad.”

Hetkel kuum