Järgmine rahvaloendus tuleb registripõhine

Eesti järgmise rahvaloenduse tulemused pannakse kokku riiklike andmekogude põhjal.  Foto: Raul Mee
Äripäev • 28. detsember 2016 kell 6:08

Järgmine rahva- ja eluruumide loendus on esimest korda Eesti ajaloos plaanis teha registrite andmetele tuginedes, see tähendab, et otse inimestelt midagi ei küsita ning tulemused pannakse kokku riiklike andmekogude info põhjal.

Loenduse õnnestumiseks teeb statistikaamet kaks prooviloendust, millest esimene oli sel aastal - andmeid hõivati 24 riiklikust andmekogust, tehti andmetöötlus ja -analüüs. Kogurahvastiku kohta on registrites olemas ja hea kvaliteediga andmed: sugu, vanus, seaduslik perekonnaseis, sünniriik, kodakondsus, kogurahvastik, rahvus, emakeel, eluruumi asukoht, eluruumid hoonetüübi järgi.

Valitsuse loenduskomisjon kinnitas 19. detsembril teise prooviloenduse aja, mis on 2019. aastal.

Registripõhine rahva ja eluruumide loendus viiakse Eestis läbi 2020/2021. aastal.

Hetkel kuum