Äripäev • 28 märts 2017

Tallinna korteriühistud saavad haljastustoetust

Korteriühistud saavad oma haljasalad korda teha.  Foto: Raul Mee

Tallinna Linnavaraamet kutsub korteriühistuid osalema projektis „Roheline õu“, taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. aprilliks, teatas Raepress.

Projektile „Roheline õu“ on 2017. aasta linnaeelarvest eraldatud 40 000 eurot. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ja toetuse määr kuni 60% kavandatud tegevuste kogumaksumusest.

Toetus makstakse välja pärast taotluses näidatud tegevuste elluviimist ja kohapealset kontrolli. Seejärel esitab korteriühistu linnavaraametile hiljemalt 10. septembriks toetuse väljamaksmiseks vormikohase kuluaruande koos lisadega. 

Eelneva nelja aasta jooksul on projekti „Roheline õu“ raames toetust saanud kokku 364 korteriühistut. 

Tallinna linnaeelarvest on viimase kümne aasta jooksul erinevate meetmete kaudu eraldatud korteriühistutele toetusteks kokku 11,6 miljonit eurot. Tallinna 2017. aasta eelarves on korteriühistutele ette nähtud ligi 900 000 euro ulatuses toetusi. 

Hetkel kuum