Äripäev • 12. aprill 2017 kell 10:09

Keskerakonnale kuulunud meediaväljaanded registreeritakse linna nimele

Seni Keskerakonnale kuulunud ajalehed, sh Pealinn lähevad nüüd linna käsutusse.  Foto: Postimees/Scanpix

Tallinna linnavalitsus andis korralduse registreerida Eesti Keskerakonnale kuuluvad kaubamärgid Raepress, Pealinn ja Stolitsa vastastikusel kokkuleppel Tallinna Linnakantselei nimele, teatas Raepress.

Tallinna linn on kasutanud Keskerakonnale kuuluvaid kaubamärke linna infokanalite tähistamiseks tasuta lihtlitsentsilepingu alusel. Selleks, et tagada linna infokanalite samade tuntud nimetustega tähistamise järjepidevus ja õigus nimetatud kaubamärke tähtajatult kasutada, tegi Tallinna Linnakantselei Keskerakonnale ettepaneku nimetatud kaubamärkide tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale ja kaubamärkide registreerimiseks linnakantselei nimele. Keskerakonna juhatus otsustas ettepanekuga nõustuda.

3. aprillil 2017 sõlmisid Eesti Keskerakond ja Tallinna Linnakantselei kaubamärkide võõrandamise kokkuleppe, millest tulenevalt tegi linnavalitsuse kaubamärgi komisjon linnavalitsusele vastavasisulise ettepaneku.

Kaubamärgid Raepress, Pealinn ja Stolitsa registreeritakse patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registris Tallinna Linnakantselei nimele klassis 16 – trükised, sh ajalehed, ajakirjad.

Hetkel kuum