Pealtkuulatud kõned: politseitöötaja aitas hankevõitu sepistada

Autovaruosade hulgimüüja Mercantile ASi kontor Laagris.  Foto: Andras Kralla
Koit Brinkmann • 10. mai 2017 kell 4:30

Kokkuleppemenetluses 2015. aastal süüdi mõistetud kolme politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötaja kohtutoimik paljastab, kuidas varuosade ostmise hankel hankija ja varuosi müüva hulgimüüja Mercantile esindaja omavahel suhtlesid.

Vaata Infopangast:

Mercantile AS

PPA töötajast riigihankekomisjoni liige Heigo Kõrge rääkis kapos ülekuulamisel, et soovitas 2014. aasta algul Mercantile müügidirektorile Andrus Pärnale ettevõttel osaleda riigihankel. „Pärn oli sellega nõus ja andis minule soovitusi, kuidas hankedokumentatsiooni koostada,“ selgitas Kõrge siis. Mõni nädal hiljem said nad uuesti kokku ja Kõrge näitas Pärnale riigihanke dokumente ja lähteülesannet. „Pärn vaatas need dokumendid ja lähteülesande üle ja teatas, et ma pean neid veel korrigeerima ja parandama,“ teatas Kõrge.

Kolmandal kohtumisel oli kaasas ka PPA töötajast riigihankekomisjoni esimees Peeter Ploom, kes soovis Pärnalt saada juhiseid riigihanke tehnilise kirjelduse koostamiseks. „Ploom oli sellega rahul, et sai Pärnalt juhiseid. Sain aru, et Pärn oli huvitatud hanke võidust. Pärast seda kinnitas Ploom koos juristiga hankedokumentatsiooni ja 22. mail 2014. aastal avaldati riigihangete registris hanketeade „Maismaasõidukite varuosade ostmine ja remondi- ning hooldusteenuse tellimine“,“ kirjeldas Kõrge hiljem ülekuulamisel.

Hanke väljakuulutamisel kuulas aga kaitsepolitsei juba pealt Kõrge telefonivestlusi Mercantile müügidirektori Andrus Pärnaga.

Pealtkuulatud telefonikõned

Pärna kõne Kõrgele 27. juulil

Pärn: Kuule, sihuke küsimus. Tegelen selle hankega, on ju. Ja ma olen ikkagi sihukese, sellesama ISO punkti juures.

Kõrge: Noh?

Pärn: Et vaata, siin on ju sõnastatud… Kuula, ma räägin sulle, kuidas see on sõnastatud: pakkumuse esitamisel peab pakkuja müügiprotsessil rakendama kvaliteedi tagamise põhimõtet.

Kõrge: No jah, ja sina rakendadki seda, kurat! See, see ongi see, noh… See on… Ma olen sinuga nõus, see ei ole eriti õnnestunud sõnastus tõepoolest. No ja… noh, see, see on kaheti…

Pärn: Noh…

Kõrge: …mõistetav!

Pärn: …vot, just! Oota, ja nüüd, e, kuula edasi! Pakkuja…

Kõrge: Jah?

Pärn: …esitab kinnitava dokumentatsiooni kasutatavate kvaliteedi tagamise põhimõtete osas. Sulgudes: näiteks koopia ISO seeria standardil põhineva kvaliteedijuhtimise vastavast sertifikaadist või muu tõendusmaterjali kvaliteedi tagamise põhimõtete tagamisel. Kui, sulud kinni, kui pakkuja kasutab müügiprotsessil alltarnijat, bla-bla-bla, see selleks, on ju. Aga…phhh…

Kõrge: Ehk antud juhul sina esitad muu dokumentatsiooni või muu argumentatsiooni.

Pärn: Ahah.

Kõrge: Ja panedki, kirjutadki sellise, kuradi A4-l ühe kirjandi, et kui kvaliteetsed sinu asjad on ja see ongi see dokumentatsioon, muu dokumentatsioon.

Pärn helistab Kõrgele 16. juulil:

Kõrge: Anna andeks, ma unustasin su eile, ausalt öeldes, ära ja õhtul hilja tulid meelde, mõtlesin, ei hakka enam helistada… helistama, tead.

Pärn: Ei ole viga. Ei ole viga. Noh, ütle, kuidas läinud on?

Kõrge (muheleb): Jah, jah. Ma panin… panin isegi kirja ka… kirja kalendrisse, et täna helistan sulle.

Pärn: Aa! Okei.

Kõrge (ohkab): Nii. Sa tunned muret…

Pärn: Kuidas läinud on vahepeal? Jaa.

Kõrge: Kuidas läinud on, jah?

Pärn: Jaa.

Kõrge: Jaa, ei, no, ma saan aru sinu, sinu küsimusest. Tähendab, e, läinud on normaalselt. Praegu meil on selline… pakkumised on laekunud, meil on selline otsustus- ja analüüsiprotsess praegu käimas.

Pärn: Ahah.

Kõrge: Ja-ja sinu pakkumine oli väga hea. Ma pean sind kiitma. Alguses muidugi sa eh… ehmatasid meid natuke ära, sest sa… sul oli seal ikkagi see… noh, sul oli nii palju neid kohti märgitud seal ja erineva… erinevate nimetuste all ja ma mõtlesin, et pagan, et mis asi see on nüüd on, aga…

Pärn: Jah. See ongi seesama Autoasi…

Kõrge: Jaa, ma sain aru.

/---/

Kõrge: Jah, muidu ma usun, ma usun ka, et praegu tundub jah, et… ja… aga noh, ja teil oli ju, noh, hinna… hind oli teil väga hea pakutud, kõik need tingimused, mis seal olid. Kõik need tabelid ja asjad – need olid teil ikkagi parimad, nii et, ee, ma ei näe praegu, noh, mina praegu küll ei näe ühtegi teist, keda… mis, mis põhjus oleks praegu, ee, midagi muud valida, näiteks.

Pärn: Ja-jah.

Kõrge: Mh-mh.

Pärn: A kas sa arvad, et see töö niimoodi saaks ka tulla meile vä?

Kõrge (ohkab): Ee, ma praegu peangi silmas tööd ju, ma räägingi, vaata, varuosades pole üldse probleemi. Seal on…

Pärn: Ja-jah.

Kõrge: …see raudselt, raudselt parim. Ma praegu mõtlesin just seda remonditeenust.

Pärn: Jaa.

Kõrge: Sest et, et kui see, et kui see nüüd… Kui nüüd see Autoasi tuleb teile taha ja meie seda… meil… meid ta rahuldab, siis, noh, siis meil oleks meil… meie, meie seisukohast oleks see ka ju parim variant, et meil on ainult üks partner.

Pärn: Absoluutselt!

/---/

Kõrge: Väga hea! Selge! E, kuule, tore, Andrus, siis…

Pärn: Just!

Kõrge: …loodame, loodame parimat!

Pärn: Aga siis ma jään ootama!

Kõrge: Jah.

Pärn: Just! Ma jään ootama häid sõnumeid. (Muheleb)

Kõrge (muheleb): No okei!

Pärn: Aitäh sulle!

Kõrge: Kõike head sulle!

 

Heigo Kõrge,, PPA-töötajast riigihankekomisjoni liige (2014.a)

Lenin õpetas ka juba, et ei tohi valvsust kaotada kunagi.

Kõrge helistab Pärnale 22. juulil:

Kõrge: Kuule, ma korraks tülitan sind ikka nüüd veel.

Pärn: No räägi!

Kõrge: Ee… ee, küsisin praegu siin meie juhtivatelt jõududelt, ee, mis seisus asi on, ja nad ütlesid, et nad olid saatnud, ee, kõigile pakkujatele üldlisti ühe… ühe või, või ma ei tea, mitu küsimust. Natuke täpsustavad küsimused.

Pärn: Ahah.

Kõrge: Kas sinu firma on need kätte saand ja vastab ikkagi vai?

/---/

Kõrge: …küsisin, et kas need küsimused on olulised? Nad ütlesid, et jah, see on väga oluline. Tähtaeg on homme… homme õhtul.

Pärn: Aa!

Kõrge: et kui nüüd keegi juhtub…

Pärn: Aga siis ma… ma praegu… Jaa-jaa, ikka-ikka. A mis küsimused seal olid, seda sa ei tea, on ju?

Kõrge: Ega ma ei küsind täpsemalt, aga ju siis midagi, midagi täpsustati seal, noh.

Pärn: Okei. Aga kui ma arvuti juurde… ma olen hetkel väljas, et kui ma arvuti juurde saan, siis ma kohe vaatan.

Kõrge: Jah, vaata, ja kui ei näe midagi, siis uuri edasi, nii et mulle…

Pärn: jah, siis ma helistan sulle.

Kõrge: Jaa, ja siis, kui sa täna… jõuab veel homme ka, aga noh ikkagi, et.

Pärn: Jaa-jaa, jaa-jaa. See on oluline.

Kõrge: Et me midagi maha ei magaks.

Pärn: Just!

Kõrge (muheleb): Okei!

 

Kõrge helistab uuesti Pärnale 22. juulil:

Kõrge: Kuule, kõik on korras. Kõik on korras, nii et, ee, Mercantilele mingeid täpsustavaid küsimusi ei läinud, kuna kõik on nagu pakkumises selge.

Pärn: Aa! Väga hästi.

Kõrge: Nii et, ee, lihtsalt väikene segadus oli praegu…

Pärn: Okei!

Kõrge: …aga-aga noh, nagu tead…

Pärn: No ikka!

Kõrge: …Lenin õpetas, Lenin õpetas…

Pärn: Jah.

Kõrge: …ka juba, et ei tohi valvsust kaotada kunagi.

Pärn: Absoluutselt! Jaa! Jaa! Jaa! (Kõrge naerab) Aga kuidas on? No tähendab, selgus on siis see, et kõik on hästi?

Kõrge: Praeguse seisuga on nagu, ee, jah, sinu poolt on, e, pakkumine normis.

Pärn: Mh-mh.

 

Kõrge helistab Pärnale 14. augustil:

Pärn: Tundsin huvi, kuidas meil on läind.

Kõrge: Ee, läind on niimoodi, et… ma arvan, et läheb hästi, et praegu on seis niimoodi… et, et… meil on oma sisemine otsus on meil tehtud. Praegu järjest me kõik siin ko… mina kooskõlastasin selle ära ja… kõik teised peavad ka heaks kiitma ja siis hakkab see… eeh… siis saavad kõik protestida, kes tahavad protestida, noh.

Pärn: Ahah.

Kõrge: Et praegu on niimoodi, et, ee, sina oled võitja siis… kahes grupis. Ei, ma ei tea… jah, mis grupis sa seal olid kõik, seal on varuosad, kui ka Tallinnas vähemalt see teenuse osa, noh.

Pärn: Ahah. Aga Tallinna teenus ainult, jah?

Kõrge: Ei, no… vaata, ära nüüd, ma ei va… ma ei, ma ei süvenend eriti mujale, sest ülejäänd vabariik nagu minu alla ei käi, tead.

 

Pärn helistab Kõrgele 12. augustil:

Kõrge: Jaa, kuulen. (köhatab)

Pärn: Tere, Heigo! Andrus olen.

Kõrge: Tere, Andrus!

Pärn: Oled sa töine? Puhkad?

Kõrge: Tööl-tööl, ikka, jah. Tööl.

Pärn: Väga ilus. Kuule, eelmine nädal saime hanke tulemuse teada, et ee…

Kõrge: Jah.

Pärn: Ee, vä… väga ilus oli.

Kõrge: Noh! M… mi… minu arust ka. Pole hullu midagi.

Pärn: Jaa. Aitäh sulle!

Mercantile müügidirektor Andrus Pärn rääkis hiljem kahtlustatavana ülekuulamisel, kuidas Heigo Kõrge oli küsinud, kas ta saab isikliku sõiduki tuua ülevaatamiseks. Pärn vastas jaatavalt ning teatas oma alluvale, et viimane uuriks Kõrgelt, kas on võimalik tema isiklikule autole tehtavad kulutused kanda PPA arvetele. „Teadsin, et Kõrge on ametiisik ja ta on meie lepingupartner ning seetõttu edasise koostöö sujuvaks edendamiseks ei näinud ma vajadust tema sõidukit mitte kontrollida, kuna ta tundus olevat oluline isik PPA autopargi remonttööde korraldamisel,“ sõnas Pärn.

Remondiarve oli suurusjärgus 400–500 eurot ning Kõrge lubas teada anda, kuidas selle arvega edasi käituda ja milliste PPA arvetele see summa tuleb kanda.

Kapo sekkumine jättis aga kuriteo katsestaadiumisse. Pärna suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalasja oportuniteediga.

Kõrge mõisteti koos kahe kolleegiga kokkuleppemenetluses süüdi PPA ametiautode endale sahkerdamises, kusjuures autosid remonditi ka vajaduseta eelnevalt PPA raha eest. Kuid Kõrge jäi lisaks süüdi ka altkäemaksu võtmises ning ametiseisundi kuritarvitamises. Küll saab Kõrge jätkuvalt suurt politseipensioni, sest ta lahkus teenistusstaaži täitumisel 2011. aastal politseiteenistusest ning töötas edasi töölepingu alusel.

Tunnistajana üle kuulatud Mercantile juhatuse liige Maris Parik kinnitas kapos, et tema ei olnud teadlik Pärna ja Kõrge omavahelistest kokkulepetest ning kindlasti ei oleks ta nõustunud Kõrge auto tasuta remontimise ning kulude peitmisega politseiautode remondiarvetesse.

Hetkel kuum