• Jaga lugu:

  Pangajuhil tõrkus kohtus mälu

  Hotelli Kolm Õde ümber toimuva tsiviilvaidluse kohtuistungil olid tunnistajana kohal endine Tallinna Äripanga laenuosakonna juhataja Oleg Afanasjev (paremal), kostjate Tallinna Äripanga ja TBB Liising esindaja vandeadvokaat Viktor Särgava (paremalt teine) ning hageja esindajad Lextali vandeadvokaadid Marko Poola ja Olavi-Jüri Luik.Foto: Andras Kralla

  Tallinna ühe tuntuma hoone ja hotelli Kolm Õde ümber kasvanud tüli harutati üleeile kohtus, kus endisel Tallinna Äripanga laenuosakonna juhatajal oli mäluga halvasti, hagejad aga eitasid, et oleks tunnistajale koostöö eest raha pakkunud.

  Väidetavate kantimistehingute tõttu Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku, praegu peamiselt kinnisvaravaldkonnas tegutseva Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu esitatud hotelli Kolm Õde tagasivõitmise nõude ja/või kahju hüvitamise nõude asjas toimus esimene kohtuistung, millel kuulati hageja-poolseid tunnistajaid.
  Peamiseks küsimuseks oli, kas endine TBB Liisingu juhatuse liige ning Tallinna Äripanga laenuosakonda juhtinud Oleg Afanasjev on hageja esindajatele näidanud ja kirjeldanud e-kirju, mis tõendavat Äripanga plaani hotelli kinnistu ülevõtmiseks ning ühe Veiko Kulla allkirjaga lepingu võltsimist.
  Kui tunnistaja Afanasjev kurtis kehva mälu üle ning enda kinnitusel ei mäletanud, et oleks selliseid meile näidanud, siis ülejäänud kolm tunnistajat kinnitasid toimunut.
  Irina WientjesFoto: Andras Kralla

   Siin oli punane joon minu jaoks, ma ei kauple pangasaladusega ja ma ei taha selles asjas mitte kellegi kasuks töötada.

  Oleg Afanasjev,
  endine Tallinna Äripanga laenuosakonna juhataja
  Samuti tunnistajana kohtus esinenud hagi taga olev Irina Wientjes esitas kohtule ka sõnumivahetusprogrammi Viber kaudu toimunud vestlused Afanasjeviga.
  Pakuti raha
  Afanasjev märkis aga kohtule, et hageja pakkunud talle neljal korral raha, et ta nendega koostööd teeks ja jagaks infot Äripanga vastu. Korra pakkunud raha Lextali büroos advokaat Olavi-Jüri Luik, korra Irina Wientjes isiklikult ning teist korda ühe tuttava kaudu ja neljandal korral Irina Moskva sugulased.
  „Siin oli punane joon minu jaoks, ma ei kauple pangasaladusega ja ma ei taha selles asjas mitte kellegi kasuks töötada,“ lausus Afanasjev.
  Luik ja Irina Wientjes ütlesid, et ei ole Afanasjevile raha pakkunud. „Ma ei paku kellelegi raha, see on välistatud,“ sõnas Wientjes. Luige arvates võis Afanasjev asjast valesti aru saada.
  Tunnistajate ärakuulamise järel toimus tsiviilasjades üsna erakordne tunnistajate vastastamine, kus nad üksteise juuresolekul pidid kirjeldama samu episoode ning vastama küsimustele. Ka siin jäi Afanasjev valitud kehva mälu taktikale truuks.
  Lisaks võttis kohus menetlusse kostjaid Tallinna Äripanga ning TBB Liising esindava Laus & Partnerid vandeadvokaadi Viktor Särgava esitatud vastuhagi. Samuti otsustas kohus samade kostjate taotlusel üle kuulata Tallinna Äripanga nõukogu liikme, Laus & Partnerid vandeadvokaat Madis Kiisa ning kostja Petramarki juhatuse liikme Veiko Kulla. Kohtuistungid jätkuvad septembris.
  Tallinna vanalinnas asuv hotell Kolm ÕdeFoto: Andres Haabu
  Paralleel Autorollo asjaga
  Hagi esitas eelmisel suvel Harju maakohtusse Osaühingu Johnny H.W. (endise nimega Kolm Õde) pankrotihaldur Veli Kraavi ning hagi hind on ligi 5,9 miljonit eurot, millest pea 5,5 miljonit on põhinõue ning ülejäänud on kõrvalnõuded.
  Hageja esindaja Lextali vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik tõi asja keerukuse ja mahukuse osas paralleele Autorollo juhtumiga. Lisaks tsiviilvaidlusele on Äripäevale teadaolevalt algatatud hotelli ümber toimunuga seoses ka kaks kriminaalasja.
  Nii märkis ka tunnistajana kohtuistungil ütlusi andnud Lextali vandeadvokaat, varem pikalt majandusasjade prokurörina töötanud Kristi Rande, et tema koostatud on kaks kuriteoteadet. Üks Petramarki ja teine Tallinna Äripanga tegevuse kohta.
  Hagi ning ka kriminaalasjade algatamise taga on Irina Wientjes, kes on Kolm Õde hotelli omanud hollandlasest ärimehe Johannes Wientjesi eksabikaasa. Ehkki hotell kuulus Eesti ettevõtte kaudu Johannes Wientjesiga seotud Hollandi firmale, siis raha hotelli ostuks tuli Irina Wientjese sugulastelt.
  Juba 2013.a tuli Johannes Wientjesi eraisiku pankrotiprotsessis välja, et suulise kokkuleppe alusel sai ta hotelli ostuks 4,5 miljonit eurot Venemaa riikliku VTB Panga asepresidendi Pavel Kosovi abikaasalt Julia Kosovalt, kes on Irina Wientjesi tütar.
  Saadud rahast oleks 2009. aastal piisanud nii hotelli ostuks kui ka Sampo panga ees olnud kohustuste täitmiseks. Millegipärast Johannes Wientjes toona pangale võlgu ära ei maksnud ning kui laenu tagasimaksetega tekkisid raskused, leidis ta laenude refinantseerijaks Tallinna Äripanga.
  Veiko Kulla firma ostis nõude
  Kuid raskused laenu tagasimaksetega jätkusid. Siin sekkus Kulla firma Petramark, kes ostis Äripangalt ühe nõuetest välja ja omandas ka ühe hotelli kinnistu hüpoteekidest. Seejärel algatas Petramark OÜ täitemenetluse Kolm Õde OÜ vastu.
  Täitemenetluses toimunud enampakkumisele ilmus aga Johannes Wientjes ühe oma teise ettevõttega Wientjes Consultancy, kes tegi Petramarkist parema pakkumise.
  Enampakkumise võitnud firma Wientjes Consultancy kuulus toonaste abikaasade Irina ja Johannes Wientjesi ühisvara hulka. Johannes Wientjes kui Kolm Õde OÜ juhatuse liige vaidlustas aga enampakkumise läbiviimise ning võitis selle hagi Harju maakohtus märtsis 2013.a.
  Harju maakohtus leidis, et Kulla firma Petramark OÜ oli omandanud Tallinna Äripangalt realiseeritava hüpoteegi tühise dokumendi alusel. Petramark esitas 15.04.2013.a Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonkaebuse.
  Lahutus, pankrot ja uus omanik
  Kohtuvaidluse ajaks oli täitemenetlus peatatud. Wientjeside abielulahutuse, ühisvara jagamise ning Johannes Wientjesi kui eraisiku pankroti segaduste ajal sai aga 2013. aasta juunis osaühingu Kolm Õde osade omanikuks Kulla firma Petramark.
  Kulla kutsus seejärel Johannes Wientjesi osaühingu Kolm Õde juhatusest  tagasi ning määras uueks juhatuse liikmeks vandeadvokaadi Tanel Mällase, kes omakorda kutsus Johannes Wientjesi poolt juba esimeses astmes võidetud hagi kohtust tagasi.
  Kohtutäiturile esitati 10.07.2013.a taotlus täitemenetluse lõpuleviimiseks ja hotellikinnistu üleandmiseks Kulla firmale Petramark. Sellele taotlusele oligi lisatud 15. aprilli 2013.a kuupäeva kandev "Ostja õiguste loovutamise leping".
  Sama aasta oktoobris vahetas hotellikinnistu uuesti omanikku ja praeguseni kuulub see Äripanga tütarettevõttele TBB Liising. Hotelli operaatoriks on Tallinna Äripanga juhatuse liikmete lastele kuuluv 3S Group. Ettevõtte omanikeks on Tallinna Äripanga ühe omaniku Andrei Žukovi kaksikutest tütred Anna ja Maria Žukova, endise Tallinna politsei mõrvarühma juhi ja praeguse Tallinna Äripanga juhatuse liikme Sergei Elošvili poeg Roman Elošvili ning Tallinna Äripanga juhatuse liikme Tatjana Levitskaja poeg Aleksei Savinov.
  Wientjeside abielulahutuse ning ühisvara jagamise järel on Irina Wientjesi ettevõte praegu Johnny H.W. suurim võlausaldaja ning kohtusse esitas hagi ettevõtte pankrotihaldur Veli Kraavi. Kohtusse pöördumise põhjuseks oli, et Tallinna Äripank ja pangaga seotud isikud on väidetavalt hagejalt jõuga ning kantimistehinguid kasutades võtnud umbes 2 miljoni suuruse võla eest enam kui kaks korda rohkem väärt hotelli.
  Advokaat Tanel Mällas Tallinna linnakohtus 2011. aastal.Foto: Arno Saar, Õhtuleht/Scanpix
  Kaks kohtuastet on kinnitanud vandeadvokaadi tsiviilaresti
  Hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses vandeadvokaat Tanel Mällasele Harju maakohtus määratud kolme päeva pikkune arest sai aprilli lõpul kinnituse ka ringkonnakohtus.
  Eestis on see esmakordne juhtum, kus vandeadvokaadist endine ettevõtte juhatuse liige keeldub pankrotihaldurile ning kohtule teavet väljastamast ning valib tsiviilasjas pigem Rahumäe teel asuvasse arestimajja mineku.
  Kui veebruaris määras Harju maakohus vandeadvokaat Mällasele pankrotimenetluse takistamise eest kolme päeva pikkuse aresti. Mällas esitas seepeale ringkonnakohtusse määruskaebuse, kuid teise astme kohus jättis maakohtu otsuse muutmata. Mällas saab riigikohtule esitada määruskaebuse.
  Läinud aasta oktoobris viitas Mällas Johnny H.W pankrotihaldur Veli Kraavile saadetud kirjas, et ta on otsapidi kriminaalasjas sees ning talle heidetakse ette võlausaldajate huvide kahjustamist. Kirjas märkis Mällas, et tema valduses on originaaldokumendid Wientjes Consultancy OÜ (Johnny H.W. suurim võlausaldaja) nõuete loovutamise kohta kolmandatele isikutele.
  Pankrotihaldur soovis neid dokumente näha, kuid novembris toimunud pankrotitoimkonna koosolekul rääkis Mällas juba, et neid originaaldokumente ei olegi enam tema valduses. Ta enda sõnul küll teab, kelle käes need on, kuid ei ütle seda.
  Jaanuaris rahuldas Harju maakohus osaliselt pankrotihalduri taotluse tõendite kogumiseks ning kohustas Mällast ning Veiko Kullat väljastama kõik nende valduses olevad asjasse puutuvad lepingud.
  Pankrotihaldur Kraavi tõi kohtule esitatud taotluses esile, et Mällase ja Kulla väitel on osa võlausaldajaid fiktiivsed ning nõuded võltsitud. Kui see tõele vastab, võib olla tegemist kuriteoga. Kui aga need väited tõele ei vasta, siis on piisav alus eeldada, et üritatakse koostada võltsitud nõuete loovutamisi ning ka see võib olla kuritegu.
  Taotlus aresti kohaldamiseks
  Kuna nii Mällas kui ka Kulla vastasid kohtule, et nende valduses ei ole nõutud lepinguid, siis esitas Kraavi veebruaris kohtule taotluse, milles palus pankrotimenetluse otsese takistamise tõttu kohaldada Mällase suhtes aresti. Takistamine seisneb selles, et Mällase väitel on tema käes olulised originaaldokumendid, kuid samas keeldub ta neid ka kohtu nõudmisel väljastamast, samuti keeldub ta koostööst pankrotihalduriga.
  Mällase käitumine on seda hämmastavam, et tal endal on samuti pankrotihaldurina tegutsemise õigus ning pankrotiseadus peaks tal olema vägagi selge. Lisaks on Mällas advokatuuri kutsesobivuskomisjoni asendusliige.
  Maakohus asuski seisukohale, et Mällas rikub pankrotiseaduses sätestatud kohustusi ja takistab pankrotimenetluse läbiviimist teabe andmata jätmisega. Kohus määras talle kolme päeva pikkuse aresti ning kui kohtumäärus peaks jõustuma, tuleb Mällasel minna Tallinnas Rahumäe teel asuvasse arestimajja.
  „Käimasolevat kohtuasja ma kommenteerida ei saa. Siiski kinnitan, et esitan kohtule määruskaebuse,“ vastas Mällas maakohtu määruse järel märtsis Äripäeva kommentaaripalvele.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum

Auhinnatud personalijuht: mida kaasa pakkida 2021. tööaastast?
Tööaasta 2021 on andnud nõnda korraliku kogemustepagasi, et tasub mõelda, mis jätta sisse ka 2022. aastaks ning mis mitte, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht, 2019. aastal Eesti mõjukaimaks personalijuhiks valitud Kaija Teemägi.
Tööaasta 2021 on andnud nõnda korraliku kogemustepagasi, et tasub mõelda, mis jätta sisse ka 2022. aastaks ning mis mitte, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht, 2019. aastal Eesti mõjukaimaks personalijuhiks valitud Kaija Teemägi.
Euroopa aktsiaturud taastuvad eelmise nädala järsust langusest Baltikumis langus
Euroopa aktsiaturud on täna eelmise nädala järsust langusest taastunud, sest omikrontüvega seotud hirmud on taandunud, vahendab Reuters.
Euroopa aktsiaturud on täna eelmise nädala järsust langusest taastunud, sest omikrontüvega seotud hirmud on taandunud, vahendab Reuters.
Elektri hind tõusis uue rekordini Novembri algusega võrreldes 15kordne tõus
Eesti piirkonnas on elektri hind täna rekordiliselt kõrge, keskmine megavatt-tunni hind ulatub enam kui 290 euroni, selgub Nord Pooli andmetest.
Eesti piirkonnas on elektri hind täna rekordiliselt kõrge, keskmine megavatt-tunni hind ulatub enam kui 290 euroni, selgub Nord Pooli andmetest.
Põllumajanduse esindajad kritiseerivad valitsuse kliimaseisukohta
Valitsuse kliimaseisukoht seab toidutootmise löögi alla, samuti puudub mõjuanalüüs, teatas põllumajandus-kaubanduskoda.
Valitsuse kliimaseisukoht seab toidutootmise löögi alla, samuti puudub mõjuanalüüs, teatas põllumajandus-kaubanduskoda.