Äripäev • 6. november 2017 kell 6:42

Nursipalu raie tõi keskkonnaametile kohtukutse

Langetatud puud  Foto: Veiko Tõkman

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ja nursipalulasi koondav seltsing Inimsõbralik Nursipalu andsid Tallinna halduskohtusse kaebuse, mis käsitleb keskkonnaameti antud raadamisluba, mille alusel tehti möödunud nädalal kiirkorras ligi 95 hektari metsa lageraie ja raadamine.

Oktoobri lõpus esitas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) keskkonnaametile Nursipalu metsateatise ning vaid loetud päevade pärast tagastati RMK-le raiet ja raadamist lubav otsus. Metsa maha võtmine algas kohe järgmisel päeval pärast loa väljastamist. Kuna kogu protsess viidi läbi kiirkorras, siis ei jõudnud ühendused Nursipalu raiesse õigeaegselt sekkuda ning seda juriidilise jõuga peatada.

Keskkonnameti väljastatud raadamisluba on kaebuse esitajate hinnangul õigusvastane, sest puudub raadamise aluseks olev alusdokument ehk planeering. Lisaks on pooleli Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamine.

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks selgitas pressiteates, et raadatud ala ümbruses asub üle 40 kaitsealuse liigi elu- ja asupaiga, Kagu-Eesti uhkeim kauni kuldkinga kasvukoht, Lõuna-Eesti suurim metsisekukkede mängu- ja kohtumispaik, merikotka ja must-toonekure püsielupaigad ning teised Eesti seadustes ja Euroopa liidu direktiivides ära märgitud ohustatud loodusväärtused.

Hetkel kuum