Saksamaa vastuseis lükkas e-kaubanduse maksuleppe edasi

Euroopa Liit  Foto: EPA
Kristjan Pruul • 7. november 2017 kell 9:30

Euroopa Liidu rahandusministrid lootsid teisipäeval kokku leppida uues käibemaksukorras, millega sooviti piir panna ELi-välistest riikidest imporditud kaupade viie miljardi euro suurusele maksuaugule, kuid Saksamaa vastuseisu tõttu lükkus otsuse langetamine edasi detsembrisse.

Eesti koostatud kompromiss leidis liikmesriikide seas üldiselt toetust, kuid Saksamaa leidis, et liikmesriikidele tekkiv kohustus hoida teiste riikide käibemaksul silma peal on liiga koormav. Samuti väljendas Saksamaa esindaja kahtlust impordile kehtestatava korra üle, soovides kokkuleppe edasi lükata detsembrikuusse. Eesti rahandusminister Toomas Tõniste tänas teiste liikmesriikide esindajaid tähelepanekute eest ning avaldas lootust, et kompromissile jõutakse detsembrikuu nõukogu istungil.

Edasi lükkunud paketi järgi soovitakse käibemaksupettuste vähendamiseks kaotada 2021. aastast ELi õigusest praegune käibemaksuvabastus vähem kui 22eurostelt postipakkidelt. Teisalt soovib EL suuri internetiportaale nagu Amazon, Ebay ja Alibaba panna koguma käibemaksu juba müügitehingu ajal ning vastutama selle tasumise eest, kui kauba müüjaks on ELi-välise riigi ettevõtja. Lisaks käibemaksulaekumise parandamisele loodetakse sellega parandada ka konkurentsiolukorda liikmesriikides, selgitas rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla.

Uusküla sõnul peavad portaalid hakkama ostjatele kohe samas aknas kuvama teavet käibemaksu kohta ning kui maksmine toimub portaali sees, siis selle ka kinni pidama ja riikidele edastama. Kui portaalid impordi erikorraga kaasa tulevad, siis tõenäoliselt tehakse seda vahendajate kaudu, mis võib tähendada ka teenustasude kasvu, möönis Uusküla.

Kokkuleppe saavutamine oleks suur töövõit Eesti eesistumisele maksude vallas, sest koos impordi käibemaksukorraga muudetakse ka ELi liikmesriikide vahelise kaubanduse käibemaksukorda. 2019. aastast lihtsustatakse ettevõtetel käibemaksu tasumist e-teenuste pakkumisel lõpptarbijale ja see kord laiendatakse 2021. aastast kõigile kaupadele.

Uus kord peaks lihtsustama ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtete elu, sest edaspidi saab käibemaksu korda ajada ühes riigis, ühe maksuhalduri juures niinimetatud ühe akna süsteemis (MOSS) ning ei teki vajadust end kõigis partnerriikides käibemaksukohuslaseks registreerida. Lisaks maksude paremale laekumisele loodetakse ka liikmesriikide vahelise kaubanduse elavnemist.

Lisaks kehtestatakse piiriüleselt osutatavatele elektroonilistele teenustele künnis, millelt alates käibemaksu küsima hakatakse. Seni kehtinud korra järgi tuleb ELi sees teises liikmesriigis neid teenuseid tarbijale pakkudes maksta tarbijariigi käibemaksu alates esimesest eurost. Uue korra alusel tekib piiriülesel elektrooniliste teenuste osutamisel tarbijariigi käibemaksu tasumise kohustus 10 000 euro künnise ületamisel, teatas rahandusministeerium.

Hetkel kuum