Äripäev • 4. jaanuar 2018 kell 7:48

Kas teemaks laieneb sõiduautodele?

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et teekasutusmaks võiks laieneda ka sõiduautodele.  Foto: Raul Mee

Teekasutusmaksude kehtestamise võimalust plaanitakse laiendada kõikidele sõidukitele, teatas kaubandus-tööstuskoda.

Euroopa Komisjon on esitanud muudatusettepanekud direktiivi, mis reguleerib raskete kaubaveokite maksustamist teekasutustasudega. Ettepanekute järgi võiks direktiivi rakendada edaspidi kõikidele raskeveokitele, mitte ainult kauba vedamiseks mõeldud raskeveokitele.

Muudatus on ajendatud asjaolust, et teede infrastruktuuri ning ümbritsevat keskkonda kahjustavad kõik teedel sõitvad sõidukid, mistõttu ei ole põhjendatud vaid üht liiki raskeveokite maksustamine teede kasutamise eest. Nii peaks liikmesriigid, kus on rasketele kaubaveokitele kehtestatud teekasutusmaksud, laiendama neid makse edaspidi kõikidele raskeveokitele.

Võimalus maksustada sõiduautosid

Lisaks on tehtud ettepanekud, et tee- ja kasutusmaksu kehtestamise võimalused võiks laieneda ka teistele ja kergematele sõidukitele. See tähendab, et liikmesriigid saaks soovi korral maksustada teede kasutamise ka sõiduautode, busside, minibusside ja kaubikute puhul. Selline võimalus ei looks liikmesriigile kohustust makse kehtestada, kui seda aga soovitakse teha, pakuks muudetav direktiiv liikmesriigile mitmekesisemaid maksustamise võimalusi.

Näiteks lisanduks direktiivi sätete sekka hinnalisandite kehtestamise võimalus. Selle järgi võiks riik lisada koefitsiendi teekasutustasule lõikudel, mille korrashoid on eriti kulukas ning kus liiklus on eriti keeruline või keskkonnale kahjulik (mägised piirkonnad jne).

Samuti tekiks ummikumaksu kehtestamise võimalus, mille kohaselt saaks liikmesriik kehtestada makse sagedaste ummikutega teelõikudel. Ummikumaksust saadavat tulu tohiks riik kasutada ainult ummikuprobleemi lahendamiseks. Raskeveokite puhul tekib võimalus teetasusid diferentseerida vastavalt sõidukite heitgaaside määrale. Diferentseerimise eesmärk on soodustada uuemate ja keskkonnahoidlikumate sõidukite kasutamist, et vähendada teetranspordi mõju keskkonnale.

Maksude kehtestamisel peavad liikmesriigid kinni pidama direktiivi lisades kehtestatavatest maksude piirmääradest ja vahemikest. Samuti on muudatusettepanekutega jäetud liikmesriikidele ka maksuerandite kehtestamise võimalus.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Einar Vallbaum ütles hiljuti Äripäevale, et tulevikus peaksid raskeveokite kõrval hakkama teemaksu maksma kõik, ka väikeste kaubikutega sõitjad. "Ka sõiduautode juhid, kes naelrehvidega sõidavad ja teid rikuvad. Meil ei ole enam sellist talve, et naelrehve kasutada. Meie nägemus on, et kõik teede kasutajad peaksid seda maksu maksma. Nii ka sõiduautode ja väikeste kaubikute juhid," ütles Vallbaum.

Ettevõtjad saavad oma arvamusi planeeritavate muudatuste kohta esitada kaubanduskojale kuni 8. jaanuarini. Tagasiside põhjal koostab koda arvamuse, mis edastatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Hetkel kuum