Vaata, kui palju sinu ametikaaslasi tööd otsib

Arhiivifoto 2010. aastal Tallinnas toimunud tööbörsilt, kus 3000 inimest tulid kandideerima linna pakutavale 400 sotsiaalsele töökohale.   Foto: Raul Mee
Inga Lill • 25 jaanuar 2018

Töötuks registreerunute seas on nii ettevõtte juhte, juriste, finantsjuhte, omavalitsuste juhte kui ka spetsialiste. Kõige enam on tööotsijaid ehituse ja kaubanduse valdkonnas.

Töötukassas oli eelmise aasta lõpu seisuga end töötuna registreerinud 31 061 inimest ehk 4,8 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 31 protsenti.

Üle 3000 tööotsija on nii ehituses kui ka kaubanduses. Töötuna on arvele võtnud end üks maavanem, 27 linnapead ja vallavanemat ning 10 abilinnapead ja -vallavanemat. Tööotsijaks on registreerunud 44 finantsjuhti ja 272 raamatupidajat, 45 juristi, 28 arendus- ja 30 kvaliteedijuhti ning 401 ettevõtte tegevjuhti, juhatuse esimeest või juhatajat.

Loetelust võib leida näiteks 1461 klienditeenindajat, kellest 211 on varem töötanud kaubanduses, 249 keevitajat ja 1572 puhastusteenindajat, aga ka näiteks viiv töötut ajalehepoissi, kaks hauakaevajat ja kaks FIE abikaasat.

Järgnevast tabelist leiate oma ametikaaslased nende viimase ametikoha järgi.

Hetkel kuum