Kristjan Pruul • 30. jaanuar 2018
Jaga lugu:

Omanike keskliit pöördus ehitusnõuete pärast õiguskantsleri poole

Omanike keskliidu hinnangul on kutsetunnistuste nõuded ehitusel liiga karmid  Foto: Raul Mee

Kinnisvaraomanike huvigrupp Eesti Omanike Keskliit palus õiguskantsleril kontrollida, kas majandusministeeriumi kehtestatud nõuded ehitajatele on ikka põhiseaduspärased.

Täpsemalt sõdib omanike keskliit uuest aastast kehtima hakkanud nõude vastu, millega nõutakse ehitussektori spetsialistidelt nagu arhitektidelt, inseneridelt ja projekteerijatelt kutsetunnistust, nõue on lobirühma hinnangul kaugelt liiga range. Seepärast palutaksegi õiguskantsleril uurida, kas ministeeriumi määrus ei riku mitte ettevõtlus- ja omandivabadust ega kohtle eri inimesi erinevalt.

"Oluline on lisada, et majandus- ja taristuminister jättis määruse väljatöötamisprotsessi kaasamata määrusest enim mõjutatud osapooled – kinnisvaraomanikud ning isikud, kellel puudub kutse kutseseaduse mõistes, kuid kellel on kuni määruse jõustumiseni õigus oma pädevuse piires teenuseid osutada. Määruse erapoolikust võimendas määruse väljaandmisest huvitatute – kutseandjate - soovidega arvestamine. Ilmselgelt ei saa aga viimastele kasulik olukord, mis seisneb määrusega reguleeritud erialadel turule sisenemise kontrolli omamises, olla olulise avaliku huvi objektiks," selgub omanike keskliidu Andry Krassi kirjast õiguskantslerile.

Keskliidu hinnangul on määrusel negatiivne mõju ennekõike kinnisvaraomanikele, kelle valikuvõimalused määrusega reguleeritud teenuste saamiseks vähenevad. Samal ajal on määruse mõju lobirühma sõnul jäänud täielikult analüüsimata.

Vaidlusaluse määrusega nõutakse kõigilt inseneridelt, projekteerijatelt ja arhitektidelt oma töökohal jätkamiseks kutsetunnistust. Keskliidu hinnangul on nõue diskrimineeriv, sest välismaal kvalifikatsiooni saanud isikute puhul arvestatakse ka töökogemusega.

Keskliit on ka varem käinud samas küsimuses ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo jutul.

Sel aastal lõpeb ehitusvaldkonnas üleminekuperiood, mis tähendab, et ehitusettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, projekteeritavale hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel saab alates 1. jaanuarust olla vaid vastava kutsetunnistusega isik.

Siiani kehtinud ehitusvaldkonna kvalifikatsiooni regulatsioon kirjeldas täpselt, milline kutsetunnistus igale tegevusala alaliigile vastab. Alates 1. jaanuarist sellist ühest kirjeldust enam ei ole ning isiku kvalifikatsiooni kirjeldatakse kutsestandardis.

Jaga lugu:
Hetkel kuum