Äripäev • 1. mai 2018 kell 7:24

Töötervishoiuseadus saab kiiritusnormid

Foto: PantherMedia/Scanpix

Valitsuse algatatud kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu, mis kehtestab ohutusnormid kiiritamisohtude eest.

Seadusesse lisatakse radooni valdkonna reguleerimisnõuded, mis puudutavad tööruumide õhu radoonisisalduse viitetaset, õhu radoonisisalduse mõõtmise korda ja tööandja kohustusi kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel. Kiirgusseaduse täitmist hakkab kontrollima lisaks keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaametile ka tööinspektsioon.

Elanike suuremad kaitsenõuded

Eelnõus käsitletakse ka täpsemalt looduslike kiirgusallikatega seotud inimtegevust, loetledes toimingud, kuidas kaitsta töötajaid ja elanikke (nt teavitamine, kaitseabinõud, kiirgusohutushinnangud). Sellisteks toiminguteks on muu hulgas tsemendi tootmine, põhjavee puhastusjaamade käitamine ja haruldaste muldmetallide eraldamine, mille tööprotsessi käigus võivad töötajad saada tavapärasest suuremat kiirgusdoosi. Nt võivad veepuhastusjaama töötajad saada tavapärasest suuremaid kiirgusdoose filtermaterjali väljavahetamisel, kui puutuvad kokku kontsentreeritud kujul sadenenud radionukliididega. Kiirgusdoosi võivad saada ka elanikud, kui looduslike kiirgusallikatega seotud toimingutest pärinev materjal suunatakse radioloogilise kontrollita taaskasutusse, nt kasutatakse seda ehitusmaterjalide tootmisel.

Puudutab ka turvakontrolli lennujaamas

Meditsiinivaldkonnas lisandub uue teemana meditsiinikiiritusseadmete kasutamine muul kui meditsiinikiirituse eesmärgil. Selleks võib olla nt tervise radioloogiline hindamine töölevõtmisel, sisserändel, ioniseeriva kiirguse kasutamine peidetud objektide avastamiseks inimese kehas, peidetud inimeste avastamiseks lasti läbivalgustamisel. Kiirgustegevusloa omaja peab mittemeditsiinilisel kiiritamisel tagama meditsiinikiiritusprotseduuriga samaväärsete ohutusnõuete täitmise.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli juba selle aasta 6. veebruar.

Hetkel kuum