Jaanus Vogelberg • 5. november 2018 kell 12:31

Ülle Madise: õiguskantsleri institutsioon muutmist ei vaja

Foto: Ivar Kuldver

Õiguskantsler Ülle Madise ütles ERRi uudisteportaalile, et ei pea Riigireformi SA ettepanekuid riigikohtu ja õiguskantsleri büroo töö ümberkorraldamise osas mõistlikeks.

Riigireformijad tegid ettepaneku, et riigikohtu koosseisus tuleks luua alaliselt toimiv eraldiseisev ja eraldiseisvalt formeeritav põhiseaduskolleegium. Samuti võiks nende ettepaneku kohaselt viia konstitutsioonilisse jurisdiktsiooni sisse individuaalkaebuste instituut.

Ülle Madise ütles ERRile, et Eesti põhiseaduslikkuse järelevalve süsteem on end hästi tõestanud, eraldi põhiseaduskohtunike jaoks pole aga piisavalt koormust ning see tuleks kunstlikult tekitada. "Täna ei ole teada, et mõni põhiseaduslikkuse järelevalve kahtlus oleks jäänud kontrollimata. Hästi toimiva süsteemi kulukamaks ja keerulisemaks muutmise asemel tasuks lisaraha leida hoopis politsei ja kohtusüsteemi tugevdamiseks," kommenteeris Madise.

Riigireformijad arvavad ka, et õiguskantsleri ametkond tuleks muuta ümber klassikaliseks ombudsmani ametkonnaks. Samuti, et soolise võrdõiguslikkuse voliniku mõiste, nimetus ja pädevus tuleks integreerida õiguskantsleri ametkonda võrdsusombudsmanina. Reformijate hinnangul tuleks lõpetada ka õiguskantsleri osalemine valitsuse istungitel ja kabineti koosolekutel. See seab riigireformijate hinnangul nende sõltumatuse kahtluse alla. Ka nende ettepanekutega pole Madise nõus.

Loe pikemalt ERRist.

Hetkel kuum