Kristjan Pruul • 15. november 2018 kell 11:28

Eesti Energia: konkurendid takistavad riiklike eesmärkide saavutamist

Eesti Energia on konkurentide algatatud kohtuasjadega püsti hädas  Foto: Erik Prozes

Konkureerivatel ettevõtetel oli kuude kaupa aega konkurentsiametile infot edastada ning pidevate vaidlustuste põhjal võib Eesti Energia hinnangul järeldada, et konkurendid on lihtsalt võtnud seisukoha, nagu ei tohikski riigifirma taastuvenergiat arendada.

Neljapäeval selgus, et transiidiärimees Oleg Ossinovskile kuuluv Skinest Energia on kohtusse kaevanud konkurentsiameti otsuse lubada Eesti Energial osta taastuvenergia tootja Nelja Energia, kohus määras tehingule esialgse õiguskaitse.

"Enefit Green viis tehingu lõpuni 6. novembril pärast koondumise loa saamist, omandades 100 protsenti Nelja Energia aktsiatest. Seega viidi koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt," edastas Eesti Energia seisukoha riigifirma pressiesindaja Monika Viidul.

Konkurentsiamet on Enefit Greeni poolt Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale. Eelnevat arvestades on ka Eesti Energia kindel, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud, selgitas ta.

"Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti," lisas Viidul.

Vaidlustust iseloomustab Eesti Energia hinnangul see, et käesolev ja ka teised viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused on näidanud, et Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad on seisukohal, nagu ei oleks Eesti Energial taastuvenergiat vaja üldse arendada.

See omakorda takistab riigifirmal edasi minna riikliku eesmärgi saavutamisega, kus soovitakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga lõpptarbimisest jõuda 2030. aastaks 50 protsendini.

Hetkel kuum