Kristjan Pruul • 16. jaanuar 2019 kell 7:18

Kovalenko ja BLRT vaidlus läheb uuele ringile

BLRT ja Anastassia Kovalenko kohtuvaidlus jõudis riigikohtusse  Foto: Andras Kralla

BLRT kohtuvaidlus Anastassia Kovalenkoga magistritöös ja intervjuus avaldatud faktiväidete õigsuse üle jätkub riigikohtus, mis otsustas ringkonnakohtus kaotuse saanud Kovalenko kaebuse menetlusse võtta.

Kohtuasi sai alguse 2017. aasta sügisel, kui BLRT läks kohtusse, sest Anastassia Kovalenko magistritöös ja raadiosaates "Delovõje ljudi" antud intervjuu sisaldas ettevõtte hinnangul BLRT aastaaruandluse kohta ebaõigeid väiteid ja väljaütlemisi.

Teise astme kohtu otsusega ei olnud rahul ja riigikohtusse esitasid kassatsioonkaebuse mõlemad osapooled, kuid BLRT kaebus jäeti riigikohtus menetlusse võtmata.

Kovalenko advokaat taotleb ringkonnakohtu otsuse tühistamist. Tema hinnangul peab jõustuma esimene otsus, mille tegi Harju maakohus, kes jättis BLRT hagi rahuldamata. Alternatiivselt taotleb Kovalenko advokaat täiesti uue otsuse tegemist riigikohtu poolt, millega lükatakse BLRT hagi täies mahus tagasi.

Alumistes astmetes olid kohtud eri meelt

Esimeses astmes jäeti BLRT kaebus rahuldamata, siis leidis kohus, et tegemist oli küll ebaõigete väidetega, kuid Kovalenkolt ei saa nõuda väidete ümberlükkamist väiteid avaldanud väljaannete kaudu, vaid ainult nende väljaannete ees.

Ringkonnakohus otsustas seevastu, et vaidlustatud ja hagis rahuldatud nõuete väited olid faktiväited, mitte väärtushinnangud. Faktiväide on aga põhimõtteliselt kontrollitav, selle tõesus või väärus on kohtumenetluses tõendatav.

Seejärel leidis kohus, et BLRT Grupil on õigus nõuda väidete osalist ümberlükkamist, sest need on teda kahjustavad ja Kovalenko ei tõendanud nende õigsust. Otsusega nõuti Kovalenkolt, et ta Äripäeva ja Delovõje Vedomosti väljaannetes ning Tartu Ülikooli magistritööde avaldamise lehel väiteid BLRT aastaaruandluse kohta ümber lükkama.

Hetkel kuum