Uudised
Ainult tellijale

Maksuamet: kasvas ümbrikupalga saajate arv

Ümbrikupalga saajate arv 2018. aastal kasvas. On aga ka näha, et rahulolematus ümbrikupalkadega on töötegijate seas viimasel kolmel aastal järjest süvenenud, kommenteeris maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht Oscar Õun.

Maksu- ja tolliameti jaoks on tema sõnul ümbriku­palga probleemi lahendamine kõige suurem prioriteet, kirjutas erileht Vastutustundlik ettevõtlus. Seda kahel põhjusel. Ühest küljest moodustab tööjõumaksude maksmata jätmine üle poole varimajandusest ehk laekumata jäänud maksudest. Teisalt on tegemist kõige ulatuslikuma maksuprobleemiga, millega paljud töötajad otse või kaudselt ise oma elus kokku puutunud on.

Viimase varimajanduse uuringu järgi sai mullu osaliselt või täielikult ümbrikus palka peaaegu iga kaheksas töötaja Eestis.   Foto: Andras Kralla

Viimase varimajanduse uuringu järgi sai möödunud aastal palka osaliselt või täielikult ümbrikus peaaegu iga kaheksas töötaja Eestis. Töötajate vaates on ümbrikupalgaga nõustumise põhjused erinevad. Töötaja nõustub töötasu mustalt saama, sest maksmata maksude arvel jääb rohkem raha kätte.

Oscar Õun, Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht

Viimase varimajanduse uuringu järgi sai möödunud aastal palka osaliselt või täielikult ümbrikus peaaegu iga kaheksas töötaja Eestis.

Osa soovib aga ise oma sissetulekut väiksemana näidata, et vältida tekkinud kohustusi, näiteks elatusraha maksmist.

Maksuameti tegevus hoogustub

Kuigi ümbrikupalga saajate arv 2018. aastal kasvas, siis on näha, et ka rahulolematus ümbrikupalkadega on viimasel kolmel aastal järjest kasvanud. Kui 2015. aastal ei olnud illegaalse töötasu maksmisega rahul 22% ümbrikupalga saajatest ja 2016. aastal 37% ümbrikupalga saajatest, siis 2017. aastal ei olnud ümbrikupalga saamisega rahul juba 52% illegaalse töötasu saajatest.

Seetõttu ongi Õuna sõnul nende eesmärk aastaks 2021 vähendada ümbrikupalga saajate osakaalu poole võrra, et töötajad ja tööandjad ümbrikupalgast loobuksid. "Tegutseme selle nimel, et suhtumine ümbrikupalkade maksmisesse oleks vähem soosiv ning inimesed tajuksid, et vaid tänu maksude maksmisele on meile kõigile kättesaadavad sellised teenused nagu pension, ravikindlustus ja haridus," ütles Õun.

Ümbrikupalkade tõttu saavad kahju ka ettevõtjad

Kui tehingupartneri parem hinnapositsioon on saavutatud maksmata maksude arvel, loob see nõiaringi, mis võib ühel hetkel hakata ka enda ettevõtte käekäiku mõjutama. Vaatamata kiusatusele valida tehingupartnerina selline pakkuja, kellel on kõige mdalam hind, tasuks uurida, mis selle odavuse taga peitub.

Vastutustundlik ettevõtja arvestab nende kahjudega, mida ta pikas perspektiivis oma töötajatele ning kogu majanduskeskkonnale tekitab, sest vaid aus konkurents ­aitab majanduskeskkonnal areneda.

Ettevõtjatele sündiv kasu ümbrikupalga maksmisest loobumiseks tuleneb ausast konkurentsist. "Seetõttu oleme ümbrikupalgavastases tegevuses loonud mitmeid lahendusi, mis ettevõtjaid aitavad sellest hoiduda ja tagada ka, et nende tehingupartnerid sama teevad," kommenteeris Õun.

Amet väljastab maksuandmete tõendi tehingupartneritele esitamiseks

Ettevõtluskeskkonna läbipaistvamaks muutmise eesmärgil pakub maksuhaldur ettevõtjatele ülevaadet tasutud maksude, käibe kogusumma ja töötajate arvu kohta. Lisaks väljastab amet ettevõtetele maksuandmete tõendit, mida saab kasutada tehingupartnerile oma majandustegevusest ülevaate andmiseks.

Oscar Õun, Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna valdkonnajuht

Maksuandmete tõendiga saavad tehingupartnerid suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et tehingupartneri maksuasjad on korras.

Tõendile saab kuvada ettevõtte andmed tööjõu, palga, käibe ja maksuvõla kohta ning saata see otse e-maksuameti/e-tolli kaudu tehingupartnerile. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupartnerid suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et tehingupartneri maksuasjad on korras.

Selle aasta sügisest hakkab maksuamet ettevõtjatele pakkuma aga ka uut Peegelduse e-teenust, millega saavad nad ise, ilma ameti sekkumiseta, hoida oma ja tehingupartneri maksuasjad korras. Ettevõtja saab teenuse abil kiire ülevaate oma maksuasjadest ning kui esineb mõni puudus, on võimalik see aegsasti kõrvaldada.

Lisaks pakub amet ettevõtjatele võimalust oma andmeid jagada tehingupartneritega, et mõlemad osapooled saaksid suurema kindluse tehingusse minnes.

Peegeldus tagab, et ettevõtja saab ligipääsu maksu- ja tolliameti hinnangule, mis on seotud ettevõtja maksukäitumisega. Selle info abil saab ettevõte ise võimalikud riskid kõrvaldada. Kokkuvõttes on see efektiivsem lahendus nii ettevõtjale, ametile kui ka riigile tervikuna.

Ümbrikupalgad on maksu- ja tolliameti jaoks üks põletavamaid muresid ning puhtalt üksikute kontrolli ja selgemate sõnumitega Õuna sõnul seda majandusest ei kaota. Kiireid ja lihtsaid lahendusi siin ei ole. Suur osakaal on kõikidel osapooltel – nii tööandjatel kui ka töötajatel, aga ka tarbijate hoiakutes – kas eelistakse ausat või ebaausat müüjat.

Alati saab valida, kas ettevõtjana või ka kliendina tahame oma raha anda ebaausa tegevuse toetamiseks anda või tasuks seekord otsustada teisiti.

Hetkel kuum