10 veebruar 2016

Millest alustada torutööde puhul?

Uues kodus hea sisekliima tagamiseks on palju nüansse, millest väga oluline osa on korrektsetel torustikutöödel, mis hõlmavad enda alla vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemide väljaehituse. Waterway Group OÜ juhi Lauri Ande sõnul on torutööde terviklahenduse pakkuja tellija kõrval projekteerimisest kuni ehitatud veesõlmede kasutusele võtmiseni.

Enne projekteerimist tuleb järele mõelda, kas soovitakse ehitada:

eramut, paaris- või ridaelamut

mitu vannituba ja WC-d majja tuleb

kas tellija soovib sise- või välisbasseini

milline võiks tulla sadeveelahendus ja drenaaž

Kõige esimese asjana olekski väga hea omavahel kohtuda tulevase hoone omanikul, projekteerijal ja torustiku ehitajal, et välja selgitada vajadused: kas tulemas on paariselamu, ridaelamu või eramu, mitu vannituba ja WC-d on planeeritud, kas tellija soovib ka sise- või välisbasseini, drenaaži ja milline võiks tulla sadeveelahendus?

Välistorustiku ehitamiseks väljastavad vee-ettevõtted tehnilised tingimused, mille alusel projekteeritakse ja rajatakse torustik. Ja kuna see jääb enamasti silmale nähtamatuks, siis selle planeerimise käigus pole omanikul tarvis liigselt muretseda. Omanikul on siiski võimalik välitorustiku osas otsustada mõningate kaevude asukohtasid, mis jäävad silmaga näha. Otsustamise koht seisneb tavaliselt selles, kas kaevusid soovitakse pigem haljasalale või sõidukite sissesõiduteele.

Oluliselt rohkem peavad projekteerijad ja ehitajad läbi mõtlema torustikutööd maapiirkonnas, kus vesi tuleb oma puurkaevust ja reovesi tuleb samuti käidelda kohapeal. Ei maksaks unustada ka sellisel juhul joogivee töötlust, raua ja mangaani ärastust ja vajadusel ka pehmendamist. Reovee käitluseks enim levinud lahendused on reoveemahuti või septik, kuid on võimalik ka paigaldada biopuhasti. Kõik lahendused tuleb siiski kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

 

Mis saab minna valesti?

Torustiku töödel saab asjatundmatul ehitajal paljugi valesti minna. Näiteks kui kasutada vale seinapaksuse ja koostisega toru, võib see deformeeruda või katki minna. Veetoru puhul kasutatakse vahel ka liitmike, mis ei sobi pinnasesse paigaldamiseks – näiteks keeratavad liitmikud hakkavad tõenäoliselt aja jooksul lekkima.

Kuna kanalisatsioon peab olema paigaldatud vastavalt projektis määratud kaldega, on väga oluline tööde teostaja kogemus ja vilumus töötada erinevates pinnastes, et vältida torustiku valesid kaldeid ning läbivajumisi, mille tagajärjel võib tekkida tulevikus korduvaid ummistusi. Lisaks on oht, et kogenematu töömees täidab torude jaoks rajatud kaevikud ebasobiva pinnasega, mis võib lõhkuda torud ning teedel ja platsidel põhjustada tulevikus läbivajumisi.

Välitorustike puhul on ainsaks õigeks materjaliks siiski plastiktorud. Erinevus sise- ja välistöödel kasutatavatel vee- ja kanalisatsioonitorudel on loomulikult olemas: välitöödel kasutatavate torude seinapaksus on suurem, kuna pinnase raskus tuleb suurem. On olemas ka Coex ehk kihilised torud, mis on kaalult kergemad ja hinnalt soodsamad, kuid samas muutuvad eriti külma ilmaga rabedaks. Üldjuhul on aga kõik tehniline ja materjalide kasutamisega seonduv järelvalve töö ning tööde tellija ei peaks selle pärast muret tundma.

Kvaliteedi tagamiseks on soovitav valida tööde teostajaks ettevõte, kellel on MTR registreering ja kes annab pärast tööde teostamist täitedokumentatsiooni torustiku ehituse kohta. Dokumentatsioon sisaldab teostusjoonist, sertifikaate, survestusakti, kaamerauuringut jne. Garantii on harilikult kõigile ehitustöödele kaks aastat, mis on täiesti piisav aeg torustike töökindluse tõestamiseks. Kindlasti on soovitav kasutada ehitustöödel järelvalvet.

Ise tegemisega hinnas ei võida

Nii hoonesiseste kui ka väliste torutöödega saab tegelikult hakkaja kinnistuomanik ka ise hakkama, kuid enne tööde kallale asumist tasuks siiski kõik etapid hoolikalt läbi mõelda, sest enamusel juhul ei tule isetehtud töö soodsam. Otsida tuleb kohad, kust tellida kaevemehhanismid, killustik, liiv, materjal, liitmikud. Lisaks kulub kogemusteta töötegijal torustike väljaehitamiseks oluliselt rohkem aega, mille tõttu tuleb maksta kaevetehnika eest lisaraha ning valearvestuste tõttu ununeb sageli mõni liitmik, millele tuleb eraldi kauplusesse järele sõita.

Nii et kokkuvõttes ei pruugi sääst olla eriti suur või lähevad asjad sootuks vastupidi. Seepärast tasub alati enne mõelda, milline variant tuleb soodsam, kiirem ning kvaliteetsem. Torutööd on väga oluline osa hoone ehitusest ning kuna enamik sellest tööd jääb varjatult seinte ning maa sisse, võivad hilisemad ümberehitamised algse kasumi hoopiski kahjumiks keerata.

Garantii on harilikult kõigile ehitustöödele kaks aastat, mis on täiesti piisav aeg torustike töökindluse tõestamiseks.

Waterway GroupWaterway Group OÜ on pikaajaliste kogemusega torustike ehitaja, kelle tegevusaladeks on kinnistusiseste vee- ja kanalisatsiooni- ning sadevee- ja drenaažitorustike, liitumispunktide, veemõõdusõlmede ning imb- ja nõrgväljakute projekteerimine ja ehitus, mahutite, septikute, pumplate ja biopuhastite paigaldus ning torustike avariitööd. Kõikidele töödele annab ettevõte 24 kuud garantii. Waterway Group teeb koostööd suuremate vee-ettevõtetega nagu Tallinna Vesi, Strantum, Elveso, Saku Maja ja Kovek.

www.waterway.ee

Waterway  
Hetkel kuum