Indrek Pällo • 10. märts 2014 kell 5:16

Küsi ekspordituge nõunikelt

Eesti eksportööridel on enamasti olemas hea toode ning isegi piisav tootmisvõimekus. Probleemiks osutub õigete edasimüüjate kontaktide leidmine välisturgudel, seda eriti kaugematel turgudel, kirjutab EASi ekspordinõunike juht Indrek Pällo.

Siseturu väiksusest tulenevalt on Eesti majandus väga suures osas sõltuv ekspordist. Samuti on tõsiasi, et eksporditurgudena domineerivad lähiturud ning sageli on ettevõtete ekspordikontaktid juhuslikku laadi ja strateegia korralikult läbi mõtlemata.

Hannes Kask tegi 6. märtsi Äripäevas ettepaneku, et tööstusettevõtete toodangu ja teenuste eksportimiseks tuleks luua tsentraliseeritud agentuur, mille põhitöö oleks Eesti toodete ja tootmisressursside müük välisturgudel. Kindlasti on teretulnud äriühingu turuletulek, kes vahendaks selliste väikefirmade toodangut, kes ise ei ole valmis veel eksportima. Samas pakub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) juba täna mitmeid eksportööridele suunatud teenuseid.

EAS on võtnud selge suuna otsetoetuste jagamiselt kvaliteetsete teenuste pakkumisele. Ekspordi valdkonnas hõlmavad need teenused lahendusi probleemidele, mis on suurimaks takistuseks Eesti ekspordikasvule. Välja on töötatud teenustepakett, mis aitab leida õigeid partnereid ja kliente läbi kontaktiotsingu, ekspordipartneri otsingu, ühisstendide rahvusvahelistel ärimessidel ja kontaktreiside, et viia eksportöörid kokku just neile sobivate ettevõtetega välisturgudel.

Taoliste teenuste ja toe pakkumiseks on hädavajalik Eesti ettevõtteid nõustav tugistruktuur eksportturgudel. Täna töötavad EASis ekspordinõunikud, kes nõustavad Eesti ettevõtteid igapäevaselt turule sisenemise küsimustes kuues riigis – Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal ja Suurbritannias. Esindajate ringi on plaanis veelgi laiendada ja seda just lähiriikides.

Samas vajavad eksportöörid hädasti abi ka lähiturgudest kaugemal, kus on oma esindaja hoidmine kulukas. Selleks oleme välja töötamas partnervõrgustikku üle maailma, mis suudab pakkuda esmast tuge Eesti eksportivatele ettevõtetele, et tagada nende sujuv sisenemine ja õigete kontaktide leidmine ka kaugemal. Eksootilisematel turgudel eksporditugiteenuste pakkumine aitab majandusel ühtlasi hajutada geograafilisi riske ja vähendada suurt sõltuvust Skandinaaviamaade turgudest. 

Hetkel kuum