Juhan Lang • 19. aprill 2016 kell 12:30

Vaata, keda eelistatakse LHV IPO-l

LHV Panga juht Erki Kilu.  Foto: Raul Mee

Mais börsidebüüti sihtiv LHV Group avaldas täna lühiülevaate ettevõtte avaliku pakkumise noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektist.

Ettevõtte teatel otsustatakse pakutavate aktsiate jaotamine pärast pakkumisperioodi lõppu, kuid igal juhul hiljemalt 18. mail. Prospekti järgi koheldakse samadel tingimustel kõiki investoreid võrdselt.

Sealjuures lisatakse, et sõltuvalt investorite arvust ja huvist pakkumise vastu võib ettevõte kehtestada ühele investorile jaotatavate pakutavate aktsiate minimaalse ja maksimaalse arvu, mis kohaldub ühetaoliselt nii institutsionaalsel pakkumisel osalevate investorite kui jaepakkumisel osalevate investorite suhtes.

Siiski on ettevõttel õigus eelistada Eesti investoreid välismaistele, kes võivad osaleda institutsionaalses pakkumises. Samuti tuuakse välja, et ettevõttel on õigus eelistada oma praeguseid aktsionäre ja võlakirjaomanikke teistele investoritele ja eelistada LHV Panga ja LHV Varahalduse kliente teistele investoritele.

Millal kantakse aktsiad kontole?

Investoritele jaotatud aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 20. mail või sellele lähedasel kuupäeval „tehinguna makse vastu“ (DVP) samaaegselt maksega pakutavate aktsiate eest tasumiseks.

Lisaks muudele tühistamisõigustele on ettevõte jätnud omale õiguse tühistada pakkumine ulatuses, milles seda pakkumise käigus ei märgita.

Allikas: LHV Group

Pakkumise kulu 200 000 eurot

Prospekti järgi on pakkumise kavandatava netotulu suurus 13,7 miljonit eurot ning pakkumise käigus pakutakse Eestis jae- ja institutsionaalsetele investoritele kokku kuni 2 miljonit aktsiat. Jaepakkumine on suunatud kõigile jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Pakkumise hind on 6,95 eurot ühe aktsia kohta ning hind on sama nii institutsionaalsel kui jaepakkumisel. Pakkumisperiood algab 2. mail kell 9 Eesti kohaliku aja järgi ja lõpeb 16. mail 2016 kell 17 kohaliku aja järgi.

Pakkumisega otseselt seotud kulude suuruseks hinnatakse prospektis ligikaudu 200 000 eurot, millest hinnanguliselt 100 000 eurot moodustavad õigusabi ja auditeerimiskulud, ning 100 000 eurot kommunikatsiooni- ja turunduskulud.

Lähemalt saad AS LHV Groupi avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti kokkuvõttega tutvuda siin.

Hetkel kuum