Äripäev • 18. oktoober 2016 kell 4:00

Vabaerakonna maksulae ideel on jumet

Vabaerakonna sotsiaalmaksulae ideel on jumet.  Foto: Anti Veermaa

Äripäev soovitab loobuda üheprotsendilisest sotsiaalmaksulangetusest ja seadustada sotsiaalmaksulagi 3500 euro peale.

Vabaerakond soovitab tööjõumaksude vähendamiseks kehtestada 3500 euro suurusele kuupalgale sotsiaalmaksu lae, valitsusliit eelistab aga sotsiaalmaksu määra alandamist 32%-le.

Äripäeva hinnangul on Vabaerakonna ettepanek mõistlikum kui valitsusliidu üheprotsendine sotsiaalmaksu langetamine. Soovitame koalitsioonil sotsiaalmaksu lagi seadustada. Kuigi mõlemad ideed alandaksid tööjõu maksukoormust ning mõlema mõju eelarvele oleks 80–90 miljonit eurot aastas, on sotsiaalmaksu lae kehtestamine mõistlikum just kõrgepalgaliste töökohtade Eestisse meelitamiseks.

Sotsiaalmaksule piiri seadmine kujuneb investeeringuks, mis kaugemas tulevikus aitab hoopis maksutulu suurendada, sest kõrgelt tasustatud töökohtade tekkimine parandab nii tulumaksu kui ka sotsiaalmaksu laekumist.

Nutikat ideed oodates

Toimetus ei ole veendunud, et sotsiaalmaksu määra alandamine aitaks sama eesmärki täita. Kindlasti pakub määra alandamine ettevõtetele leevendust olukorras, kus kiire palgakasv on hakanud sööma kasumit. Kuid pole kindlust, et riigi poolt ettevõtete taskusse jäetav summa läheb uute töökohtade loomiseks.

Kahjuks on koalitsioonipoliitikute põhjendused Vabaerakonna ideele nõrgad. Sotside esindaja Urve Palo oli kriitiline mõlema idee ehk maksulae ja maksumäära alandamise asjus. Tema väitel tekitavad mõlemad ettepanekud riigieelarvesse suure augu, mida on raske täita. “Mõtleme midagi nutikamat välja,” ütles Palo.

Palo vastuseis püsib savijalgadel. Esiteks ei ole kummagi ettepaneku mõte tekitada auku eelarvesse – tegemist on muudatustega, mis aitavad ettevõtlust elavdada ning seeläbi ka riigieelarve tulu suurendada.

See on küll juba palju korratud näide, aga investeeringute tulumaksuvabastus suurendas mõne aasta möödudes ettevõtte tulumaksu laekumist. Teiseks, nii kaua kui sotsid mõtlevad välja midagi nutikamat, võiks teostada “vähem nutikad” ideed. Riik saab alati maksulaest loobuda või ka sotsiaalmaksu määra kergitada, kui nutikad mõtted jõuavad sotside pähe.

Palo erakonnakaaslasest ettevõtlusministri Liisa Oviiri eestvõttel töötatakse järgmiseks aastaks välja suurinvestori toetust, millega loodetakse umbes 400 töökoha loomist tööstuses ning 100 töökoha loomist teeninduses. Äripäev suhtub skeptiliselt selle meetme suurde mõjusse. Idee suur puudus on ka see, et kasu saajaid on väga vähe ning riigi toetus pigem rikub konkurentsi. Sotsiaalmaksu lagi aitaks aga ka neid suurettevõtjaid, keda sotsid loodavad 3 miljoni euro suuruse toetusega Eestisse sadu töökohti looma meelitada.

Tähelepanu, Sester ja Holsmer

Rahandusminister Sven Sester ning riigikogu rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer oponeerivad Vabaerakonna ettepanekule väitega, et raha sellise idee jaoks ei ole. See on nõrk argument, sest ettepanek soovitab sotsiaalmaksu lae kehtestada sotsiaalmaksu määra alandamise asemel.

Härrased Sester ja Holsmer, lugege kahte järgmist lauset tähelepanelikult. Raha on olemas, kui valitsusliit loobub sotsiaalmaksu määra langetamisest ning selle asemel eelistab maksulage. Need mõlemad muudatused on riigieelarvele sarnase mõjuga.

Loomulikult võiks teoks teha mõlemad ideed, aga kui selleks riigil jõudu ei ole, siis tasub valida kahest ideest parem ehk sotsiaalmaksule lae kehtestamine. Tuletame meelde, et see valitsus lubas sotsiaalmaksu lae kehtima hakkamist juba aastast 2014.

Sester tõi ühe vastuargumendina ette väite, et Eestis pole astmelist tulumaksu ja seetõttu on kõrgepalgaliste maksukoormus 3500 eurot teenivate inimeste puhul Euroopa kontekstis konkurentsivõimeline. See argument pole aga veenev, sest sotsiaalmaksulagi ei vähenda otseselt kõrgepalgaliste maksukoormust. See idee vähendab tuntavalt nende ettevõtete maksukoormust, kus on arvukalt kõrgepalgalisi töökohti. Me ei jäta inimestele mitte rohkem raha kätte, vaid me jätame neid inimesi palkavatesse ettevõtetesse senisest rohkem raha.

Äripäev kasutas mõlema maksuidee üle peetava vaidluse kirjeldamiseks poksiringi kujundit. Koalitsioonipoliitikute nõrk argumentatsioon näitab, et valitsusliit kukkus siruli ise enda antud hoobist.

Hetkel kuum