9. november 1995 kell 22:00

Valu ja vaev

Üritamata süüvida nimetatud hagi detailidesse võib siiski väita, et kohtuasja lahenemisel hageja kasuks võib sellest saada esimesi pääsukesi omalaadsete seas.

Ühe erialast tsiviilvastutuskindlustust pakkuva kindlustusseltsi juhi sõnul on nende toote vastu seni huvi tundnud ainult notarid ja nemadki vaid sellepärast, et see on neile kohustuslik.

Ülejäänud riskigruppidesse kuuluvate elukutsete esindajad, kaasa arvatud arstid, kehitavad kindlustusagentide pakkumuse peale vaid õlgu, väites et ei tunneta tööl tekkiva kahju hüvitamise ohtu. Õlakehitamine lõpeb aga ilmselt niipea, kui Eesti kohtusüsteem on teinud kasvõi paar otsust, mis mõistavad asjasse segatud süüdlastelt välja kümneid tuhandeid kuni miljoneid kroone.

Kahjuks aga puuduvad Eesti kohtusüsteemis tänini sellelaadsed pretsedendid. Samuti nagu selles, puudub ka mujal maailmas laialt levinud termin nagu «valu ja vaev». Sest kuigi praegu võib inimene juba nõuda, et talle tagastataks näiteks hambaarstile makstud proteesiraha ebarahuldava töö eest, on tal väga raske nõuda raha raisatud aja, vaimse pinge ja muu taolise eest. Seni kuni Eesti kohtusüsteem areneb, ei jää meil muud üle kui kadedust tunda, kuidas üle suure lombi nõutakse McDonald'silt välja miljoneid kroone kliendile sülle kallatud kuuma kohvi eest.

Hetkel kuum