30. november 1995 kell 22:00

Palka varjatakse

Statistikaameti sel nädalal avalikustatud andmetel on eraettevõtete töötajate keskmine palk Eestis kolm korda väiksem kui riigiettevõtete töötajate oma, vastavalt 1099 ja 3114 krooni kuus. Andmed tekitavad esmapilgul hämmastust, arvestades, et eraettevõtete töötajate palk jääb selgelt alla ka ühistute ja usaldusühingute enam kui poolteisetuhandekroonisele palgale.

Kuna statistikaamet arvestab keskmist palka tasutud sotsiaalmaksu järgi, võib väita, et aktsiaseltside omanikud, vastutades vaid sissemakstud aktsiakapitaliga, julgevad üha enam palgapäeval töötajatele tasu ümbrikutes jagada. Ühistute, kui mõningatel juhtudel ka isikliku vastutusemääraga ettevõtete omanikud on vähem riskialtid, ehk ka oma teadmatusest tulenevalt ausamad. Riigiettevõtete kõrge palk näitab vaid priiskavamat suhtumist palgafondi, mille kasutamine ei lähtu omanikuhuvist. Eeltoodu taustal näib üha arusaamatum, miks Eesti ettevõtted üldse küllaltki suurt kasumit näitavad, pole ju enamik neist lasknud oma aktsiad turul hinnata.

Hetkel kuum