30. jaanuar 1996 kell 22:00

Maareformist

Kui uskuda neid väheseid ettevõtjaid, kellel on õnnestunud maad osta, siis on maareformi peamiseks takistuseks selle läbiviijad ehk ametnikud. Ametnike omavoli vältimiseks ja nende töö tõhustamiseks tuleb kehtestada kindlad reeglid ja tähtajad.

Normaalne oleks protsess, kus maa ostuks avalduse esitanud ettevõte esitab koos avaldusega ka maatüki eest tasumist garanteeriva dokumendi ja ülejäänud tehinguga seotud toimingud ajab korda juba maa müüja. Seni on aga enamus tööst tulnud teha ostjal ja mitmed firmad on selleks pidanud paariks aastaks tööle palkama spetsiaalse inimese.

Samuti peab riik hoolitsema selle eest, et müüdava maatükini oleks toodud näi-teks elektriliinid ja muud vajalikud kommunikatsioonid. Seni on ettevõtjad vedanud enda elektriga varustamiseks elektriliinid piirnevale riigimaalegi.

Kohalikud omavalitsuse juhid ja riigiametnikud on seni maareformi takistavaks teguriks pidanud juriidilistele isikutele maa müügi korra puudumist. Õnneks on see kord alates eelmise aasta detsembrist olemas ja seega üks takistustest on kõrvaldatud. Loodetavasti näidatakse varsti koht kätte ka reformi tegevatele ametnikele, sest maa käibesse tulek on Eesti majanduselule sama oluline, kui oli krooni tulek.

Hetkel kuum