25. märts 1996 kell 22:00

Kas kapo peab uurima linnapea varade küsimusi?

Kui korruptsiooni uuri- mine on kaitsepolitsei ülesanne, siis peab ta seda täitma. Kehtivad mitmed normatiivaktid ja seadused, mis määratlevad ära, millised organid millistel juhtudel uurimist teostavad.

Kas panga põhjaminek ohustab rohkem riigi julgeolekut või on katastroof hoiustajatele ja aktsionäridele, see on vaieldav küsimus. Aga korruptsioon on vaieldamatult riigi julgeoleku seisukohalt väga ohtlik nähtus.

Kuidas mõõta, kuipalju on Eestis korruptsiooni. Mõningad asjad on uurimiste käigus välja tulnud, meil on kunagine peaminister süüdi mõistetud. Altkäemaksu alusel on mõningaid kodanikke süüdi mõistetud. Võru kandis müüdi passe ja elamislubasid meile ebasõbralike riikide kodanikele.

Kuulun Euroopa Nõukogus korruptsioonivastase võitluse gruppi või komisjoni, mis tegeleb korruptsioonivastaste konventsioonide väljatöötamisega.

Korruptsioonile on iseloomulik, et sellele on raske jälile saada tavalise politseitegevuse käigus, kuna kõik asjaga seotud osapooled on huvitatud kuriteo mahavaikimisest. Korruptsiooni avastamiseks on tarvis kasutada spetsiifilisi uurimismeetodeid. Eestis on niisugused spetsiifilised tehnilised vahendid ja oskused kaitsepolitseil, kui võrrelda teiste politsei allasutustega. Neil on ka rohkem kogemusi. See ongi vast põhjuseks, miks meil kaitsepolitsei neid korruptsiooniasju uurib.

Kui on tegijaid, kui on nägijaid, küll siis ka edaspidi jõuab korruptant kohtupinki.

Kaitsepolitsei peab kõigega tegelema. Kui nad selle linnapea asja ette võtsid, küllap siis kapo peadirektor teab, millega ta võib ja peab tegelema. Kui kellegi kohta on algatatud kriminaalasi, siis ei tähenda see veel, et ta on süüdi mõistetud, vaid asja alles uuritakse. Ka linnapea Jaak Tamm on arvanud, et see on igati normaalne, kui asja uuritakse, siis saab kõik selgeks.

See on kindlasti tõsi, et kõikidest asjadest tehakse kõigepealt suured pealkirjad ja inimene mõistetakse enne kohut juba süüdi. Sellist nähtust taunin ma kindlasti.

Kaitsepolitsei ülesanne on uurida neid asju, mis on seotud riigi julgeolekuga. Linnapea juhtumi puhul ei näe ma, miks kapo ei peaks sellega tegelema.

No, Eestis korruptsiooni jätkub. Eesti riigi kogu rep-ressiivaparaat on siiski põhiliselt suunatud seaduskuuleka inimese vastu, kes teeb pisikese rikkumise. Aga suurt korruptsiooni, mis on küllalt ohjeldamatu, kas on riigil üldse huvi seda talitseda? Ühest küljest on korruptiivne ametnik alati teatud isikutele kuulekam. Arvan, et linnas pole kõik kaugeltki korras. Seda arvata oleks vast liiga sinisilmne.

Hetkel kuum