3. aprill 1996 kell 22:00

Sotsiaalse positsiooni näitajast tarbeasjaks

Mobiiltelefonide tormilist kasutuselevõttu on soodustanud aparaatide hinnalangus paarikümnelt tuhandelt kroonilt viiele tuhandele kroonile ja ka elatustaseme tõus. GSM-telefonide kasutuselevõtt on laienenud terves maailmas. Nii oli 1994. aasta alguses 1,3 miljonit GSM-telefonide kasutajat ja aastaks 1995 oli neid juba 5 miljonit. Samas pole eriti palju langenud kõne hinnad. Pole ka saladus, et mobiiltelefonid on liikumas tavalise digitaaltelefoniga ühes suunas ja lähiaastatel on oodata mobiiltelefoni kõneminuti tuntavat hinnalangust. Juba praegu antakse Suurbritannias ja Norras mobiiltelefone peaaegu tasuta.

Neis riikides on võimalik muretseda endale GSM-mobiiltelefoni kõigest mõnesaja krooni eest. Nipp seisneb selles, et te maksate mobiiltelefoni kinni kõne hinnaga. Mõnedes riikides on just mindud seda teed, et telefonid ise on odavad, aga teenus kallis. Eestis, vastupidi, on aga üks maailma odavaim GSM-side üldse.

GSMi suurim eelis NMT-mobiiltelefoni ees on SIM- (Subscriber IdentityModule) kaardi olemasolu. See muudab tunduvalt kergemaks ka juba kasutatud GSM-mobiiltelefoni ostu. Ei tule ette probleemi, kus mobiiltelefoniga kaasneb paarikümne tuhande krooni eest arveid. Ostate kõigest aparaadi, millele tuleb sisse panna teie isiklik SIM-kaart ja edasi saate juba oma numbrit kasutada. GSM põhineb digitaalsel sidel, vanemad mobiiltelefoni võrgud põhinesid analoogsidel. Unikaalseks omaduseks on lühiteadete edastamise võimalus kuni 160 tähemärgi ulatuses. Pärast teate saatmist saadetakse saatjale vastus teate edukast vastuvõtust. Teateid on võimalik ka salvestada SIM-kaardile, et neid saaks hiljem vaadata. Samuti on võimalik kõnesid suunata või üldse mitte vastu võtta, kui ei olda parasjagu võrgu levialas.

Kuna GSM-võrk on digitaalne, tuleb kõne muuta digitaalseks. Selleks on meetod, mida kasutab ISDN-võrk. Meetod seisneb selles, et üritatakse ära arvata, missugune on järgmine heli- tsükkel. See omadus muutub vajalikuks just selletõttu, et digitaalside puhul on tegemist suurte andmemahtude edastamisega raadiosignaali abil, millel on oma piirangud andmete läbilaskvuse osas. Meetodi abil on võimalik osa helist ette aimata ja saata see väiksemates osades vastaspoolele.

Pidada GSMi tavaliseks telefoniks, millega on võimalik igal pool liikuda ja olla kättesaadav, on sama ekslik, kui pidada Porschet pereautoks. GSMi abil on võimalik peale telefonikõnede kasutada veel faksi, andmesidet personaalarvutiga, lühiteadete edastamist. Tänu sellele, et GSM-võrk on digitaalne, pole vaja ka personaalarvuti ja mobiiltelefoni vahele side pidamiseks eraldi modemit. Seda võimalust ei kasutata hetkel veel kuigi palju ja lisavarustus personaalarvuti ja GSM-mobiiltelefoni vahele maksab seetõttu peaaegu sama palju kui mobiiltelefon. See probleem peaks lähemal ajal mingi lahenduse saama, et oleks võimalik veelgi rohkem GSM-mobiiltelefone müüa.

Lühiteateid on võimalik saata ka Interneti e-mail'i aadressil, mis on väga teretulnud võimalus. Teie GSM-side pakkuja peab olema loonud selle teadete edastamise võimaluse. Lühiteadete edas-tus asendab ka väga hästi peileri omadusi. Küsitav on loomulikult GSM-mobiiltelefoni ja peileri hinnasuhe. Sellest tekibki küsimus, mis saab peilerside pakkujatest, kui mobiilside on muutumas väga odavaks tavasideks?

Nokial on uudistoode, mille puhul on olemas peale GSM-telefoni ka faksi ja elektronposti saatmise ja vastuvõtmise võimalus. Te ainult avate GSM-telefoni nagu tavalise pinali, mille sees on vedelkristallekraan ja piisavalt suur klaviatuur. Selline mobiiltelefon suudab mingil määral asendada isegi kaasaskantavat personaalarvutit. Toode saavutas ka Hannoveri tehnikamessil CeBIT suurt edu.

Mobiiltelefonide suurim probleem pole viimasel ajal olnud sugugi side kvaliteet, vaid hoopis aku mahtuvus. Tihti on esinenud kõne ajal katkestusi, kuna aku on tühjenenud väga kiiresti. Praeguseks on mõnedel uuematel mobiiltelefoni mudelitel ooteaeg isegi kolm ööpäeva. See on uskumatu võrreldes paari aasta taguste näitajatega.

Aku laadimiselgi on oma reeglid. Vanemate Ni-Cd (nikkel-kaadmium) akude puhul tuleb kasutada formeerimist. Formeerimine on protseduur, kus akut laetakse aeglaselt ja tühjendatakse paar korda, kuni nad saavutavad oma täismahtuvuse. Seejärel on aku kasutuskõlblik. Samuti tuleb Ni-Cd akut tühjendada täielikult vähemalt kord nädalas, et ta ei kaotaks oma mahtuvust. Akut ei tohi kasutada enne, kui see on täielikult laetud. Kokku võib neid protseduure läbi viia umbes 500--1000 korda.

Uuemaks akuks on Ni-MH (nikkel-metallhüdriid) aku. Selle mahtuvus on võrreldes eelmisega umbes kaks korda suurem. Erinevus on veel see, et akut tuleb tühjendada 4--8 nädala jooksul. Samuti ei kaota aku mahtuvust laadimiste vahel, kasutamist võib alustada enne laadimise lõppu. Miinuseks on väga suur tundlikkus külma suhtes, st mahtuvus väheneb järsult.

Mobiiltelefoni mõõtmed on praeguseks tekitanud varem etteaimamata probleemi, nimelt osa neist on muutunud liiga väikseks. Kuna elektroonika on muutunud väga vähe ruumi nõudvaks osaks telefonis, minnaksegi liialdusteni, kus telefoni mõõtmed on alla igasugust arvestust. Samas kasutatakse seda ära võimalusena panna telefoni mahutavam aku, mida võiks nimetada juba küllaltki loogiliseks jätkuks.

Mööda ei pääse muidugi võimalusest salvestada kõigi oma tuttavate nimesid telefoninumbrile lisaks. Tänu sellele on võimalik kiiresti leida isiku telefoninumbrit, ilma et peaks seda autos sõidu ajal märkmikust otsima hakkama. Pakutakse ka GSM-telefoni liidest, mis suudab kindlaks määrata isiku nime, kes helistab teise GSM-telefoni pealt. Salvestatavate numbrite arv ulatub viiekümnest saja viiekümneni. Kindel on see, et ka mina kavatsen endale kindlalt osta GSM-telefoni, kui vahepeal ei tule turule mõnda uuemat versiooni mobiilside pakkujatelt.

Hetkel kuum