6. mai 1996 kell 22:00

Raudtee valmis lahutama

RE Eesti Raudtee (ER) kvaliteedidirektori Ivan Kappaneni sõnul on ettevõte välja töötanud oma seisukohad selleks, et hakata tegelema varade eraldamisega ERst ning nende üleandmiseks Väikesele Raudteele, mis peab olema moodustatud käesoleva aasta esimeseks juuliks.

Kappaneni sõnul on ettevõte valmis läbirääkimisi alustama kohe, kui loodavale aktsiaseltsile kinnitatakse mai keskel peadirektor ning firma saab juriidiliselt moodustatud.

Kappaneni sõnul tuleb läbirääkimiste käigus täpselt määrata uue raudtee piirid ning üleantavad jaamad, kus hakataks pidama tehnilist ja kommertsjärelevalvet.

Tema sõnul on oluline määratleda, kuidas käituda liikluskatkestuse ja liiklusõnnetuste puhul. Need funktsioonid tuleb Kappaneni sõnul jätta riigi päästeameti korraldada ja finantseerida.

Määratleda tuleb ka veoste üleandmine ja konteinervedude korraldamisega seotud küsimused.

Kuhu tuleb loodava raudtee keskus, pole Kappaneni sõnul enam ER probleem. Kõige suuremaid probleeme tekib varade jagamisel Kappaneni sõnul ilmselt kaubavedude edasisel korraldamisel lahutatavas piirkonnas.

Ühelt poolt pole tema sõnul mõtet loodavale firmale eraldada kaubavaguneid, sest kaubavedude maht on seal liiga väike. «Kuna kaubavedusid korraldada on kallis ning nõuab paljude spetsialistide töölhoidmist, võib see väikesel raudteefirmal mitte ära tasuda,» lisas ta.

Ühe võimalusena näeb ER Kappaneni sõnul ette, et kogu piirkonna kaubavedusid võiks kahe firma vahelise lepingu järgi teha ER.

Kappaneni sõnul tahetakse loodavale firmale üle anda kõik eraldatava territooriumi varad bilansilises maksumuses, kaasa arvatud sealne raudtee ning selle all olev maa, elamud ja kommunikatsioonid.

Kappaneni sõnul antakse loodavale firmale üle diiselrongid, et teenindada reisijaid, ning ka hooldustööde tegemise depoo. «Väike Raudtee saab praegusest 18 diiselrongist endale ilmselt üheksa,» lisas ta.

Teede- ja sideministeeriumi asekantsleri Väino Soonikese sõnul ei saa konkreetseid läbirääkimisi varade üleandmise kohta alustada enne, kui mai keskel hakkab tööle loodava aktsiaseltsi direktor. Soonikese sõnul tahetakse reisijavedu säilitada samas mahus ning kaubavedusid suurendada. Kaubakogused on väga väikesed, Soonikese sõnul tühjendati ja laaditi eelmisel aastal päevas ligi 16 vagunit.

Raudtee arengukavas ette nähtud n-ö munitsipaalraudtee loomine lükkub RE Eesti Raudtee peadirektori Parbo Juchnewitschi sõnul edasi seni, kuni pole viidud lõpule Väikese Raudtee moodustamine. «Kuigi asja idee on hea, ei jõua me kahe asjaga korraga tegeleda,» lisas Juchnewitsch.

Kappaneni sõnul peab aktsiaselts Väike Raudtee olema moodustatud tänavu 1. juuliks. Aktsiaselts hakkab täielikult kuuluma riigile ning see moodustatakse RE Eesti Raudtee vara baasil Tallinn--Lelle--Viljandi--Lelle--Pärnu--Mõisaküla liinil.

Hetkel kuum