14. august 1996 kell 22:00

AS Estel

ASi Estel ajalugu sai alguse 27. novembril 1870. aastal, kui Tallinnas loodi Raudtee Peatehas. 1945. aastal nimetati see ümber Tallinna Veduri-vagunitehaseks, mille baasil moodustati 1958. aastal M. Kalinini nim Tallinna elavhõbealaldite tehas. 1967. aastal sai ettevõttest Tallinna elektroonikatehas ja 1998. aastal teadus-tootmiskoondis «Elektroonika». 1994. aastal moodustati majandusministeeriumi käskkirjaga ettevõtte riigile kuuluvate varade baasil RAS Estel.

Vastavalt Eesti erastamisagentuuri nõukogu otsusele 7. veebruarist 1996 müüdi 28 356 aktsiat, nimiväärtusega 1000 kr, mis moodustas 76% RASi Estel aktsiakapitalist, ASile Estel Pluss hinnaga 5 000 000 krooni. Eesti erastamisagentuur müüb kuni 23. augustini kestvas aktsiate avaliku enampakkumise järjekordses voorus ka ASi Estel seni riigile kuulunud aktsiad. Aktsiate avaliku müügi objektiks on 228 000 riigile kuuluvat aktsiat, mis moodustavad 24% ASi Estel aktsiakapitalist.

- Praeguse seisuga on ASi Estel aktsiakapital 9 500 000 krooni, mis jaguneb 950 000 aktsiaks nimiväärtusega 10 kr.

- Tuumikinvestor maksis 76% aktsiate eest 5 000 000 krooni, kusjuures müügihinnast on pool lubatud tasuda EVP-kroonides. Arvestades, et üks EVP-kroon võrdub ligikaudu 0,16 tegeliku krooniga, maksis tuumikinvestor omandatud aktsiate eest 2,9 mln krooni. Ühe aktsia hinnaks teeb see 4,02 krooni.

- AS Estel koosneb neljast allüksusest: muundurite tehasest, pooljuhtide tehasest, metallitehasest ja jõuelektroonika insenerikeskusest. Ettevõtte põhitegevusalaks on jõuelektroonika toodete valmistamine.

- Esteli toodang on leidnud tellijaid üle kogu maailma. Pooljuhtseadiseid ja -muundureid kasutatakse metallurgia- ja masinatööstuses, tuuma- ja hüdroelektrijaamades, lennuväljadel ja raudteetranspordis.

- Praegu töötab ettevõttes 420 töötajat. Tulevikus on plaanis säilitada 250 töökohta.

- 89% ettevõtte toodangust eksporditakse. Suuremad ekspordi sihtmaad on olnud Hiina ja Venemaa ning teised SRÜ riigid. Sel aastal on ettevõtet tabanud kahes suuremas piirkonnas märgatav tagasilöök.

- Erastamisagentuuriga sõlmitud lepingu lisa kohaselt kohustub tuumikinvestor kolme aasta jooksul tagama elektrotehnilise ja elektroonikatootmise jätkumise ning investeerima ettevõtesse 5,5 mln krooni.

Hetkel kuum