8. september 1996 kell 22:00

Vaidluste lahendamine lihtsustub

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel moodustati tööinspektsioonide juurde töövaidluskomisjonid.

- avalduse esitamine ja protsessuaalne kord on kohtuga võrreldes lihtsam;

- lahendus kiirem (kuni 1 kuu);

- komisjoni on õigus pöörduda 4 kuu jooksul, töölepingu lõpetamisest tulenevate vaidluste puhul 1 kuu jooksul;

- otsus langetatakse kollegiaalselt (komisjonis on 3 liiget);

- otsuse täitmine on kohustuslik võrdselt kohtu otsusega;

- komisjoni otsust saab vaidlustada kohtus.

Seaduses ettenähtud juhtudel võib töövaidluskomisjoni pöörduda ka tööandja. Näiteks juhul, kui ta nõuab töötajalt hüvitust talle tekitatud materiaalse kahju eest.

Hetkel kuum