1. mai 1997 kell 22:00

Eraõiguslik inspektsioon?

Konkreetsest situatsioo-nist lähtudes eeldan, et praegusel hetkel võiks kaaluda sellise organisatsiooni loomist. Alati on selline oht, et mingi riiklik organ ei pruugi ühel hetkel objektiivne olla. Ühel puhul on riigi kontroll efektiivsem ja teisel puhul jälle eraõiguslik kontroll. Näidet pole vaja kaugelt otsida, kasvõi seesama Eesti Panga juhtum, kus riik püüab Eesti Panka oma kontrolli alla saada. Ja võib-olla kontrolliks riik hea meelega ka kommertspankasid.

Kui poliitikud tulevad mängu, on see väga ohtlik. Ma ei ütleks, et seni oleks väärtpaberiinspektsioon olnud poliitikute mängukann. Siiamaani oli ta erapooletu. Õnneks sisemised vastuolud väga välja ei tulnud. Välja arvatud Ühispanga lugu. Kui inspektsioon muutuks poliitiliseks, tuleks luua eraõiguslik organisatsioon.

Kui nad leiavad maailmast niimoodi funktsioneeriva järelevalveorgani, siis minu arvates on see hea mõte.

See peab olema täiesti sõltumatu organisatsioon. Praegusel hetkel, kus väärtpaberiinspektsioon ise hakkab lagunema, võiks tõesti proovida.

Muu maailma praktikast lähtudes teostab järelevalvet ikkagi riiklik institutsioon. Riigi huvides on see, et väärtpaberituru järelevalvet ka nemad koordineeriksid. Seetõttu ma siiski näen probleemi, kui eraõiguslik ettevõte kontrollib nende osaliste tegevust, kes teda finantseerivad. Võib tekkida huvide konflikt.

See, kas turuosalised mingil määral aitavad finantseerida väärtpaberiinspektsiooni tegevust, mida nad niikuinii teevad ka erinevate lõivude maksmisega, ja kui suur osa nendest lõivudest peaks minema riigieelarvesse otse ja kui suur osa inspektsiooni tegevuse toetamiseks, on teine teema, mille peale võiks mõelda.

Turuosaliste loodud organisatsioon ei ole minu meelest otstarbekas. Loomulikult on kõik turuosalised huvitatud sellest, et turg oleks korralikult reguleeritud, et oleks korralik järelevalve, aga see ei ole võti, mis paneb institutsiooni tööle.

Küsimus on ikkagi selles, et täpselt defineerida organisatsiooni pädevus ja funktsioonid ning püüda leida võimalikult paindlikke finantseerimismehhanisme.

Hetkel kuum