6. oktoober 1997 kell 22:00

Perearstireform vastab rahva vajadustele

Nõmme haigla peaarsti Peep Põdderi väited nimetatud artiklis on ekslikud, küllaltki ebaprofessionaalsed ja võivad viia selleni, et inimesed hakkavad kartma perearsti poole pöördumist. Sotsiaalministeeriumi ette valmistatud perearstireformi eesmärk on luua esmatasandi tervishoiusüsteem, mis kindlustaks parima võimaliku teenuse minimaalsete võimalike kulutustega.

Esiteks väidab Peep Põdder, et muudatuste tulemusena langeb tervishoiu kvaliteet.

Tegelikult võidavad patsiendid reformist oluliselt: perearstid on hästi kättesaadavad ja hea ettevalmistusega ning perearsti poolt osutatav raviteenus on professionaalne, kiire ja patsiendi kodule lähedal. Kuna perearstid tunnevad oma patsiente ja nende raviandmeid, vastab ravi patsiendi vajadusele ja on ökonoomne. Ühtlasi kindlustatakse ravi jätkuvus.

Põdder väidab samuti, et üksainus raske haige võib ära kasutada kogu perearsti käsutuses oleva raha. Kahjuks näitab see reformi olemuse sügavat mittemõistmist.

Reformi tulemusena tagatakse perearstide kõrged ravi- ja juhtimisalased oskused ning jätkuvalt kõrge erialane professionaalsus. Et perearstid on sõltumatud lepingupooled, saavad nad ise korraldada oma ravialast tööd. Muuhulgas võivad nad koostöös teiste perearstidega korraldada tööd öösiti ja nädalavahetustel. Samuti on perearstide tasustamiseks ette nähtud piisavad vahendid, et nad saaksid organiseerida oma tööd rahuldaval tasemel. Perearstid korraldavad oma tööd oma äranägemise ja patsientide vajaduste järgi. See kõik toimub siiski haigekassade ja ministeeriumi järelevalve all.

Kolmandaks küsib Peep Põdder, mille arvel reformi rahastatakse.

Uus süsteem on parem ka maksumaksjatele, sest tervishoiusüsteem ei vaja tingimata rohkem raha. Hoopis olulisem on õppida otstarbekalt kasutama praegusi ressursse. Esmalt tuleks tuua ressursid tervishoiu teiselt tasandilt esmatasandile.

Euroopas viimase 30 aasta jooksul saadud kogemus näitab, et hea ettevalmistusega perearstide poolt antav kõrge kvaliteediga ravi aitab vähendada tervishoiule tehtavaid kulutusi, sest ravi otstarbekuse üle otsustavad ainult perearstid.

Kuna perearst valdab patsiendi kogu meditsiinilist informatsiooni, hakkavad vähenema ebaotstarbekad ja mittevajalikud uuringud, suunamised ja haiglaravi. Olemasolevaid vahendeid saab suunata patsientide otseseks raviks.

Äsja käivitatud reformid tähendavad seda, et toimub ressursside järkjärguline, kuid pidev üleminek tervishoiu teiselt tasandilt (haiglad ja polikliinikud) esmatasandile (perearstid). On paratamatu, et nendele, kelle sooviks on säilitada endine olukord, see ei meeldi ja nad on nende reformide vastu. Praeguse ebaefektiivse ja ebaökonoomse tervishoiusüsteemi asemel vajab Eesti süsteemi, mis põhineb parimal rahvusvahelisel praktikal. Sotsiaalministeerium kannab hoolt selle eest, et see reform vastab Eesti rahva vajadustele.

Hetkel kuum