10. november 1997 kell 22:00

Tollideklaratsioon tuleb esitada asukohajärgsesse tolliinspektuuri

Pärast deklaratsiooni täitmist (vt ÄP 28. 10.) esitab deklarant (isik, kes esitab deklaratsiooni enda nimel ja enda eest või enda nimel, kuid mõne teise isiku eest) deklaratsiooni ettevõtte asukohajärgsele tolliinspektuurile. Asukohajärgseid tolliinspektuure on Eestis kaheksa:

- Tallinna (Harju ja Rapla maakond);

- lääne (Haapsalu ja saared);

- edela (Pärnu, Paide ja Viljandi);

- Valga;

- Tartu;

- kagu (Võru ja Põlva);

- kirde (Narva);

- Lääne-Virumaa.

Tallinna, Harju maakonna ja Rapla maakonna ettevõtted saavad Tallinna tolliinspektuuris valida seitsme tollipunkti vahel ja esitada deklaratsioone ükskõik millisele järgnevale tolliasutusele:

- linnasadama tollipunkt (Sadama tn 21);

- Muuga sadama tollipunkt (Maardu tee 57);

- lennujaama tollipunkt (Lennujaama tee 2);

- Kopli sadama tollipunkt (Paljassaare tee 28);

- Tallinna kaubajaama tollipunkt (Telliskivi 57b);

- Ülemiste tollipunkt (Maardu, Fosforiidi 3);

- Posti tollipunkt (Toompuiestee 33a).

Lisaks tollipunktidele on maakonnas asuvate firmade teenindamiseks tollipostid avatud Raplas, Järvakandis, Paldiskis, Keilas ja Loksal.

Kaubadeklaratsiooni aktsepteerimisel esitab deklarant tollile üldjuhul veel järgmiste dokumentide originaalid:

- kaubaarve või muu kaubaarvena aktsepteeritav dokument. See peab sisaldama järgmisi andmeid: dokumendi number ja väljaandmise kuupäev, kauba saatja, saaja ning omaniku (valdaja) nimi ja aadress, pakkeüksuste markeering, kauba nimetus ja kogus, kauba väärtus kauba nimetuste lõikes, tarnetingimus ja maksetingimus;

- dokumendid kauba väärtuse määramiseks;

- eriluba või litsentsi vajava kauba korral eriluba või litsents;

- kauba päritolu tõendav dokument;

- ostu-müügi leping või muu kauba seaduslikku hankimist tõendav dokument.

Praktikas on peamised nõutavad dokumendid kaubaarve ja saateleht (transpordidokument). Ei tohi unustada tolli tulnud inimesele kaasa anda ettevõtte esindamise volitust.

Tollis omistatakse deklaratsioonile number ja lüüakse pitser, mis kinnitab deklaratsiooni aktsepteerimist. Eksportkaupa reeglina ei maksustata. Tasuda tuleb riigilõiv -- 200 kr deklaratsioon. Deklarandile tagastatakse 2. ja 3. eksemplar. Esimene eksemplar jääb deklaratsiooni aktsepteerinud tolliasutusele.

Hetkel kuum