10. mai 1998 kell 22:00

Kuidas ennetada firmas info liikumise tõrkeid?

Paljudes kiiresti arenevates firmades teki-vad informatsiooni liikumisel tõrked. Informatsioon kas moondub, takerdub osaliselt või sumbub kogu mahus. Sellel on mitmeid põhjusi, kuid põhilisteks on juhtimine ja töötajate töötegemise oskused, eriti kommunikatiivsed oskused.

Tihtipeale käsitletakse informatsiooni liikumisena vaid ülemuse korraldusi alluvatele (liikumine ülevalt alla). Tähelepanu tuleb aga pöörata samuti sellele, kuidas info alt üles liigub ja milline on infovahetus horisontaaltasanditel ehk osakondade vahel.

Kindlasti ei tohi põhilised tööprobleemid levida suitsunurga kaudu ja tähtsad firmauudised õlleklaasi ääres. Loomulikult on juhtkonna ülesanne luua firmas baas ja süsteemsus ning näidata, kuidas informatsioon peab õigesti liikuma:

- mis vormis;

- kelle vahel;

- kui kiiresti;

- kes kontrollib info liikumist;

- kes vastutab info päralejõudmise eest lõpplülini jne.

Infoblokeeringuid saab edukalt ennetada juhul, kui:

- firmas on selge juhtimisstruktuur, mis määrab töötajate alluvussuhted;

- juhtkond pidevalt suunab, õpetab ja kontrollib töötajaid eesmärgiga, et järgitaks loodud süsteemi;

- juhtkond on töötajatele sisse harjutanud süsteemsuse täita korraldusi kohe või esimesel võimalusel;

- on välja töötatud ja praktikas järgitav sisekultuur;

- töötajatele on teadvustatud ühised eesmärgid.

Kui vahetu ülemus annab alluvale täpse korralduse informatsiooni edastamiseks ning alluv adub adekvaatselt korraldust, siis ei tohiks tekkida olulisi info liikumise blokeeringuid.

Kogu protsess õnnestub loomulikult eeldusel, et tegemist on kohusetundlike ning motiveeritud töötajatega, kes on võimelised korralduse elluviimisel ka iseseisvalt mõtlema.

Firma juhtkond peaks edastama alluvatele informatsiooni samuti ettevõtte perspektiividest ja arengunägemustest.

Hetkel kuum