4. detsember 2000 kell 22:00

Järgmise aasta turunduseelarves eraldatakse enam arendustegevusele

Baltika Grupi järgmise aasta turunduseelarve on käesoleva aastaga võrreldes suurenenud peaaegu poolteist korda. See tuleneb eelkõige jõulisemast tegutsemisest uutel turgudel ? Poolas ja Ukrainas, aga ka oodatavast ettevõtte käibe kasvust. Eesti turu turunduseelarve on käesoleva aastaga võrreldes jäänud enam-vähem samaks.

Tulenevalt Baltika strateegiast, mis keskendub senisest enam jaekaubanduse arendamisele, planeerime eelmise aastaga võrreldes oluliselt rohkem ressursse Baltmani poemärgi turundamisele ja arendusele. Eesmärgiks on märgi tutvustamine Poolas ja Ukrainas ning stabiilse kasvu tagamine Baltimaades ja Venemaal, samas ka kaubanduskontseptsiooni enda areng, mis on seotud nii kaupluste üldise väljanägemise ja funktsionaalsuse kui ka tootearenduse ja turundusega.

Baltika valmistab ette ka senistele hulgiklientidele jaekaubanduslikke koostööpakkumisi, mis ei võta küll olulist rahalist ressurssi, kuid on ühe olulisema turundustegevusena kindlasti märkimist väärt.

Kui varasematel aastatel panime rohkem rõhku kollektsioonide reklaamile, siis järgmisel aastal jääb see valdavalt tagaplaanile.

Turunduseelarve on üldiselt seotud ettevõtte omatoodangu müügikäibega, jäädes antud näitajast kahe kuni kolme protsendi piiresse. Eelmise aastaga võrreldes ei ole see suhe muutunud.

Järgmisel aastal kavatseme suuremat rõhku panna turundustegevusele tervikuna.

Senisest rohkem tähelepanu hakkame pöörama eelkõige tootearendusele. Samuti kavatseme oma toodete pakendid muuta silmatorkavamaks ? tarbijale kergemini identifitseeritavaks.

Seoses nimetatud asjaoludega on ka järgmise aasta planeeritav turunduseelarve selle aasta eelarvega võrreldes mõnevõrra suurem.

Oluline osa turunduseelarvest on suunatud Talleggi kaubamärgi ja uute alambrändide tõhusamaks toetuseks ? seda läbi erinevate turundustegevuste ? peamiselt tootearenduse ja reklaami näol.

Kavatseme teha rohkem reklaami massimeedias, samuti suurendada müügitoetuse osatähtsust.

Olulise osa turundusrahadest investeerime messidesse ? Eestis Tallinna toidumessi ja piirkondlikesse messidesse, lisaks Agrobalt Vilniuses ja Rigafood Riias, samuti kavatseme külastada teisi Euroopa messe.

Kuna Talleggi peamised eksporditurud on Läti ja Leedu, siis plaanime järgmisel aastal alustada süsteemset turundustegevust ka nendes riikides.

Kulutusi mingi turundustegevuse osas me käesoleva aastaga võrreldes kärpida ei kavatse.

Turunduseelarve moodustab ettevõtte käibest keskmiselt ühe protsendi.

Järgmise aasta turunduseelarve kasvab vähemalt kümme protsenti ? täpne kasv sõltub uute tooterühmade turule toomisest. Eelarves on käesoleva aastaga võrreldes rohkem ressursse paigutatud uute tootekataloogide ja kasutusjuhendite trükkimisele ja kodulehekülje arendamisele. Samuti panustame rohkem kaupluse müügimaterjalide valmistamisse, turu-uuringutele ja müügitoetusele. Jätkame ka mitmeid sponsorlepinguid. Vähem raha plaanime kulutada reklaamile massimeedias.

Autor: Toomas Tiivel

Hetkel kuum