Mariliis Pinn • 16. november 2006 kell 15:34

Randver lubas maade vahetuse tõhusamaks muuta

Siseauditi osakond andis keskkonnaminister Rein Randverile üle erakorralise siseauditi tulemused keskkonnakaitseliste piirangutega maade vahetamise sisekontrollisüsteemide õigusaktidele vastavuse kohta.

"Erakorraline audit andis meile esmased juhised, kuidas maade vahetuse protseduure kodanikusõbralikumaks ja efektiivsemaks muuta. Nüüd, kui oleme alustanud selle valdkonna põhjalikku ülevaatamist ja protseduuride täiustamist, tahame olla kindlad, et oleme rakendanud maadevahetuse sisekontrollisüsteemi osas kõik vajalikud meetmed," ütles minister pressiteate vahendusel.

Seetõttu korraldab minister auditi jätkamise eesmärgiga analüüsida täpsemalt ja suurema valimiga maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi kontrolli- ja järelevalvesüsteemide olemasolu ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

"Kuna Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku lisada looduskaitseseadusesse volitusnorm nn looduskaitseliste piirangute olulisuse kehtestamiseks ja vahetusmaade väljavalimiskriteeriumide kehtestamiseks, peaks järgnev audit keskenduma nende aspektidega seotud asjaoludele," selgitas Randver.

Äsja lõppenud audit leidis, et maa-ameti sisesed vahetusmenetluse sisekontrollisüsteemid on piisavad ja efektiivsed. Samas leiti, et vahetusprotsess peaks muutuma läbipaistvamaks ja Keskkonnaministeerium võiks tugevdada järelevalvet maa-ameti üle.

Näiteks on üks audiitorite soovitusi, et maade vahetamise menetlust muudetaks läbipaistvamaks, tagamaks vahetuste avalduste kvaliteetse ja senisest kiirema menetlemise.

"Auditi soovitusele tuginedes kavatseme jagada maavahetuste avalduste menetlemise pädevust maa-ameti ja ministeeriumi vahel, millega saab ühtlasi protsessi paremini kontrollida ja tagada, et menetlused ei jääks riigi poolt venima," selgitas minister.

Ülalnimetatud auditi valmimine on planeeritud 2007. aasta veebruari.

Hetkel kuum