20. juuni 2007 kell 10:24

Valdmann pääses puhtalt

Tallinna sisekontroll ei tuvastanud Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni tegevuses seaduserikkumist.

Sisekontroll esitas täna linnapeale Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni suhtes läbi viidud sisejuurdluse tulemused.

Tallinna sisekontrolöri teenistus algatas sisejuurdluse vastavalt linnapea 15. juuni resolutsioonile, kontrollimaks Valdmanni kohta Äripäevas avaldatud andmete tõelevastavust.

Sisejuurdluse tulemusel võib öelda, et Valdmann ei ole seadust rikkunud. Juurdluse käigus leidis küll kinnitust väide, et Valdmann oli aastal 1992 seotud AS-ga Vare Vara ja aastal 1994 Facio Kinnisvara AS-ga, kuid puuduvad tõendid, et ta oleks lisaks asutamiskoosolekul osalemisele ka hiljem nende äriühingutega seotud olnud.

"Seega ei saa Valdmanni tegevust õigusvastaseks lugeda. Ka ametnikul on seaduses ettenähtud piirangutega siiski õigus ettevõtluses osaleda. Korruptsioonivastane seadus, millega piirangud kehtestati, jõustus 1995. aasta 20. veebruaril," teatas Tallinna pressiteenistus.

Vastab tõele, et Tallinna kommunaalameti lepingupartnerite omanike ja juhtkonna hulgas on isikuid, kes olid seotud samade äriühingutega, millega oli seotud Valdmann, kuid seda ei saa lugeda õigusvastaseks, leidis sisekontroll.

Andmed Ain Valdmanni varalise seisu kohta kajastuvad tema majanduslike huvide deklaratsioonis. Linna sisekontrolöri teenistusel puudub õigus hinnata ametniku elustandardi vastavust tema legaalsetele sissetulekutele. Vastav õigus on riigi õiguskaitseorganeil ja maksuametil.

Rikkumisi ei tuvastanud ka riigihangete läbiviimise kohta teostatud pisteline kontroll. Riigihangete läbiviimise osas ei ole rikkumisi tuvastanud ka riiklikku järelevalvet teostav riigihangete amet.

Kommunaalameti poolt alates 2004. aastast sõlmitud lepingute seaduspärasust ja täitmist uurib ka linnavolikogu revisjonikomisjon.

Hetkel kuum