Välisinvestorid: Eesti maksusüsteem tuleb hoida lihtsa ja atraktiivsena

22. august 2008, 15:54

Eesti Välisinvestorite Nõukogu (Foreign
Investors Council in Estonia – FICE) esitas valitsusele oma ettepanekud Eesti
majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 kohta, milles märkis, et
efektiivsuse suurendamine peab olema Eestis kõige tähtsam teema, teatas
nõukogu.

FICE teatas, et ettepanekud puudutavad välisinvestorite jaoks kuut tähtsat valdkonda Eesti arengus:

Maksusüsteem - maksusüsteem tuleb hoida lihtsa ja atraktiivsena ning soodsa maksukeskkonna kaudu luua Eestist uus finantskeskus;

Energia ja keskkond - välja töötada sellised uued energiaallikad, nagu tuumaenergia ja taastuvenergia, välja töötada ülekandeühendused Põhjamaadega, metsaressursside parem haldamine, jätkata Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tõhusat kasutamist selleks, et parandada Eesti transpordi infrastruktuuri, eriti teedesüsteemi, keskkond ja selle jätkusuutlikkus on globaalsed teemad ning neile tuleb pidevat tähelepanu pöörata;

Haldusreform - ühendada väiksemad vallad suuremateks üksusteks, parandada vähemuste integratsiooni, võidelda korruptsiooni vastu äris ja poliitikas, muuta tõhusamaks Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamist EAS’i poolt;

Eksport - keskenduda ekspordi edendamisele, parem teenindus ja pädevus ekspordi igal alal, mis tagaks Eestile rahvusvahelise konkurentsivõime, edendada Eestit kui kõrgtehnoloogilist ühiskonda, näiteks kui Skype’i, internetipanganduse jms loojat, keskenduda transiitkaubandusele ja seda edasi arendada, teadustöö ja tootearenduse kaudu Eesti eksporttoodangule lisaväärtuse loomine;

Haridus - parem kutseharidus, keeleoskuse arendamise jätkamine koolides, ühendada väiksed ülikoolid suuremateks üksusteks, suured investeeringud uurimisse ja arendusse, kõrge taseme väljakujundamine ja säilitamine;

Äri üldiselt - parem koostöö erinevate osapoolte (äriühingud, valitus, seaduseloojad jne) vahel, keskenduda väikeettevõtetele ja neid toetada, säilitada lihtsus ja läbipaistvus ärisektoris, hoida inflatsioon ja palgatase madalal – lihtsustada võõrtööjõu kasutamist, parandada ärisuhteid Venemaaga, efektiivsuse suurendamine peab olema Eestis kõige tähtsam teema.

"Me hindame kõrgelt Eesti valitsuse initsiatiivi kaasata Eesti elanikud majanduskasvu ja tööhõive kava väljatöötamisse," ütles FICE juhatuse esimees Jens Christiansen. FICE asutajaliikmed – 9 välisriigi kaubandusesindused Eestis – on tihedalt seotud majandus-ja äritegevusega Eestis. Koos esindavad need riigid üle 80% otsestest välisinvesteeringutest Eestisse.

"Koos oma ettepanekutega edastasime Eesti peaministrile ka FICE soovi edaspidisteks kohtumisteks ja aruteludeks Eesti valitsusega Eesti majanduse arengu üle," lõpetab Jens Christiansen.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
09. September 2008, 17:15
Otsi:

Ava täpsem otsing