Hoiusetulu tuleb maksustada

Intressitulu, mida eraisik saab pangahoiuselt, on Eestis maksuvaba. Selline hoiuste subsideerimine on täiesti arusaamatu.

Intressitulu maksuvabastus on süllekukkunud õnn hoiustajale, ent mitte üksnes temale. Sellest tõuseb tulu nii subsiidiumi saajale (hoiustajale) kui ka subsideeritava toote pakkujale (pangale).

Kuna pangaväliselt intressitulu maksustatakse, ongi pankadel võimalik hoiustajale maksta nii viletsat intressi, mis vastasel korral poleks mõeldav.

Niisiis jagavad hoiustaja ja pank riigi antu omavahel ära ehk praegu subsideerib riik pangandust. Selleks aga pole mingit põhjust. Madala maksustamise põhimõte peaks Eestis kehtima võrdselt ja erapooletult igas majandusharus.

Eraisiku hoiuste maksustamine peaks tugevdama ka Eesti riigi eelarvet sadade miljonite kroonide võrra aastas.

Hetkel kuum