Swedbanki fondist kadus ligi 120 miljonit

28. september 2009, 16:09

Täna langes Swedbanki Private Debt Fondi
osaku väärtus 21,19%. Langus on tingitud sellest, et fondiosaku väärtuse
arvutamise reeglitest lähtuvalt hinnati nulli ettevõtete võlakirjad, mille
lunastustähtaeg saabus eelmisel nädalal ja mis jäid lunastamata.

Fondi kliente teavitatakse muutusest ning neil on soovi korral võimalik anda kuni 30. septembrini sisse või tühistada varasem order fondist väljumiseks, teatas Swedbank. Reedel oli fondi maht veel 566 miljonit krooni, nüüd on 446 miljonit krooni.

“Me ei saa täna anda kindlat prognoosi fondi osakute väärtuse edasise käitumise kohta, kuna see sõltub ettevõtete ja kogu majanduse edasisest käekäigust. Kõikide emitentidega teeme aga võlakirjade lunastamiseks aktiivset koostööd. Vajadusel võlainstrumendid restruktureeritakse, pikendades lunastamistähtaegu ning muutes väärtpaberitelt saadava tulu struktuuri," rääkis fondijuht Peeter Piho. “Kuigi valitseva arvamuse kohaselt on globaalne kriis taandumas, on paljudel 2008. aastast saadik raskustes olnud ettevõtetel just nüüd reservid lõppemas ning nende jaoks on saabunud eksistentsiaalselt otsustav aeg.”

Fondiosakute väärtus kujuneb üksikute instrumentide väärtuse summast ning seda arvutatakse lähtuvalt "Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrast" - reeglitest, mis on kinnitatud fondivalitseja poolt rahandusministri määruse alusel. Igal esmaspäeval arvutatud fondiosaku puhasväärtus väljendab fondivalitseja hinnangul parimal viisil fondi vara õiglast väärtust, see on arvutatud õiglaselt, lähtudes sellel hetkel teada olevast informatsioonist.
Vastavalt fondi tingimustele arvutatakse järgmine osaku puhasväärtus ka kvartali viimasel pangapäeval, 30.septembril.

Fondis on hetkeseisuga 37 erinevat väärtpaberit, mis on emiteeritud 28 ettevõtte poolt. Osade emitentide võlakirjad on alla hinnatud juba varem. Nulli hinnatud ettevõtete vastu on nõuded endiselt üleval ning fond tegeleb nõuete realiseerimisega.

Private Debt Fond on kinnine fond, mis avatakse 4 korda aastas. Fondi tingimused näevad ette, et fondi saab osta igale kvartalile eelneva kuu jooksul, müügiorderi peab aga esitama kolm kuud enne märkimispäeva. Investorid saavad fondi osakuid osta/müüa kvartali viimasel pangapäeval arvutatud osaku puhasväärtusega.

Swedbank Private Debt Fond moodustati 2007. aasta esimeses pooles eesmärgiga pakkuda investoritele võimalust investeerida Baltikumi võlakirjaturule. Sel hetkel ei olnud tavainvestoril võimalik soetada isegi elementaarselt hajutatud investeerimisportfelli kohalike ettevõtete võlakirjadest. Private Debt Fond on praegu sisuliselt ainus investeerimisfond, mis omab Eesti ettevõtete võlakirju.

Mullu sügisel sai ümberhindluse tõttu tugeva löögi SEB Likviidsusfond. Kui protsentuaalselt oli kukkumine väiksem, siis mahuliselt suurem kui Swedbanki fondil. Nimelt ümberhindluse tulemusena vähenes Likviidsusfondi puhasväärtus 13,05% võrra, 100 kroonilt tasemele 86,95 krooni fondiosaku kohta. Äripäeva arvutuste kohaselt kadus fondist ligi 200 miljonit krooni.

Likviidsusfond andis SEBle kibeda kogemuse. Lisaks pahastele fondiosakute omanikele, hakkas juhtunut uurima ka finantsinspektsioon. Avalikkuse surve tõttu otsustas SEB hüvitada SEB Likviidsusfondi kõikidele investoritele osakuhinna erinevuse, mis tekkis fondi varade ümberhindamise tulemusena 27. oktoobril 2008. SEB Varahalduse juht Rein Rätsep võttis endale moraalse vastutuse SEB Likviidsusfondi ümber toimunu pärast ning palus end vabastada juhatuse esimehe kohustest.

Peeter Piho Peeter Piho

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
08. October 2009, 09:46
Otsi:

Ava täpsem otsing