Kadrin Karner • 21. mai 2010 kell 12:14

Ministeeriumis valmis eelnõu KOVide toetuseks

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega eraldatakse kohalikele omavalitsustele (KOV) 26 miljonit krooni tulubaasi stabiliseerimise toetust ning 58 miljonit krooni toimetulekutoetuste väljamaksmise tagamiseks.

Ministeeriumi teatel on mõlema toetuse maksmiseks vahendid ettenähtud riigieelarve omavalitsuste tasandusfondi all.

 26 miljoni kroonine omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetus on kavandatud neile omavalitsustele, mille tulubaasi langus on 2010. aasta I kvartali jooksul olnud vähemalt 20 protsenti võrreldes 2008. aasta I kvartaliga.

Kokku saavad eelnõu järgi toetust 36% omavalitsustest. Neil kohalikel omavalitsustel, mille võlakoormus ületab seadusega lubatud piire, tuleb enne toetuse kättesaamist rahandusministeeriumile esitada oma finantsplaan ja anda sellega ülevaade olukorra lahendustest, ütles ministeerium. 

 Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on riigi abist olulisem aga iga omavalitsuse enda võimekus rahaasju mitmeid aastaid ette planeerida. „Siin saab riik paraku aidata siiski vaid neid, kes end ka ise aitavad. Abi sooviv omavalitsus peab oma majapidamises korda looma ja initsiatiivi näitama. Võlakoormuse piiri ületanud peavad esitama lähiaastate olukorra parandamise finantsplaani,” ütles Ligi. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt vähenevad kohalike omavalitsuste põhitulud 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga keskmiselt 17 protsenti. Suurema põhitulude langusega või finantsraskustes olevate kohalike omavalitsuste abistamiseks on riigieelarves ette nähtud 120 miljonit krooni. Toimetulekutoetusteks on riigieelarves ette nähtud 350 miljonit krooni, millest 188 miljonit on kohalike omavalitsuste vahel varasemalt juba jaotatud. Käesoleva eelnõuga eraldatakse neile omavalitsustele, kelle toimetulekutoetuste vahendid on lõpule jõudmas, juurde 58 miljonit krooni. Toimetulekutoetusteks kulus I kvartalis 90 miljonit krooni ehk 2,2 korda rohkem kui aasta varem. Selline kulude kasv on olnud ootuspärane. Omavalitsuste kaupa on toetuste kulude kasv olnud ebaühtlane, mistõttu jaotatakse vahendeid vajaduse põhiselt aasta jooksul mitmel korral. Uuesti vaadatakse omavalitsuste toimetulekutoetuste vajadused üle II kvartali lõppedes.

Hetkel kuum