Indrek Kald • 11. august 2010 kell 5:09

Langus läbi: SKP +3,5%!

Teises kvartalis kasvas Eesti SKP tööstussektori ekspordi toel 3,5%. Viimati kasvas SKP 2007. aasta neljandas kvartalis.

Teise kvartali SKPd mõjutas eelkõige tööstussektoris loodud lisandväärtuse kasv (10%), teatas statistikaamet.

Tööstussektoris loodud lisandväärtus kasvas töötleva tööstuse toodangu ning elektrienergia tugeva ekspordi toel. Kiiresti kasvas ka elektrienergia tootmiseks kasutatava põlevkivi kaevandamise lisandväärtus.

Kuna sisemajanduse nõudlus oli nõrk, vähenes töötleva tööstuse toodangu müük kodumaisele turule. Ehituses, mille toodang on samuti suunatud peamiselt kohalikule turule, loodud lisandväärtus oli jätkuvalt languses.

Hulgi- ja jaekaubanduse tegevusalal loodud lisandväärtus kasvas hulgikaubanduse lisandväärtuse kasvu mõjul. Jaekaubanduse lisandväärtus vähenes jätkuvalt ebapiisava nõudluse tõttu. Finantsvahenduse lisandväärtuse kasvu mõjutas eelkõige pankade teenustasutulu ja kindlustuse netopreemiate kasv.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas esialgsetel andmetel teises kvartalis võrreldes esimesega 2%.

Tööstussektor hõlmab mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustuse ning ehituse tegevusala, moodustades kogumajanduse lisandväärtusest ligikaudu veerandi.

Kompleksse metoodika järgi arvutatud ja täpsustatud teise kvartali SKP avaldab statistikaamet 8. septembril. Samuti avaldab statistikaamet siis pakkumise ja kasutamise tabelite ning ettevõtete aastaaruannete põhjal revideeritud 2006-2009. aastate SKP. 2009. aasta revideerimise tõttu korrigeeritakse ka käesoleva aasta juunis avaldatud 2010. aasta esimese kvartali SKP arvestust. Kõik revideeritud aegread avaldatakse 8. septembril.

Hetkel kuum