Indrek Kald • 18. november 2010 kell 9:18

Konkurentsiamet: Tallinna Vee hinnataotlus ei vasta nõuetele

Konkurentsiamet on seisukohal, et ASi Tallinna Vesi poolt 10. novembril esitatud taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks aastaiks 2011–15 ei vasta seaduses sätestatud nõuetele.

Konkurentsiamet on seisukohal, et Tallinna Vee taotlus ei vasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse nõuetele ega võimalda ka kontrollida, kas ettevõtja poolt taotletav hind on seaduses sätestatud nõuetele vastav.

Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hinna kooskõlastamist prognoosiga järjepidevaks ja iga-aastaseks hinnakasvuks, mis ei ole kooskõlas seaduse hinnaregulatsiooni ning põhimõtetega. Taotlusest ei selgu üheselt, milliseid tasusid ja millistele piirkondadele soovib Tallinna Vesi veeteenuse hindasid kooskõlastada. Lisaks ei sisalda hinnataotluse aluseks olev dokumentatsioon nõuetele vastavat raamatupidamisandmete eristust, teatas konkurentsiamet.

Tallinna Vesi sai puuduste kõrvaldamiseks ajapikendust 13. detsembrini.

Hetkel kuum