Indrek Kald • 10. november 2010 kell 6:00

Tallinna Vesi tõstab vee hinda viie aastaga 15%

AS Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile tariifitaotluse aastaiks 2011–15, mille järgi tõuseb vee hind 2015. aastaks 15% võrra.

Vastavalt Ettevõtte tariifitaotlusele tõuseb vee hind järgmisel aastal 3,5%, 2012. aastal 2,5%, 2013. aastal 2,6% ning 2014. ja 2015. aastal 2,7%.

Ettevõtte sõnul võimaldab selline käik tagada teenuse- ning kvaliteeditasemete jätkuva täitmise vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud lepingule, teatas firma börsile. Tallinna Vee juhatuse esimees Ian Plenderleith ütles, et ettevõte ümardab järgtmisel aastal kõik tariifid allapoole lähima sendini, mistõttu jääb hinnatõus alla kolme protsendi.

Tallinna Vee kinnitusel eeldavad nad, et taotlust hinnatakse vaid majanduslikust ning teenuse kvaliteedi aspektist. "Ootame, et ametiasutused arvestaksid AS Tallinna Vesi põhjendatud tulukuse määramisel reaalset kapitalikulu ning investeeritud kapitali tegelikku väärtust," märkis Plenderleith.

Ettevõtte kinnitusel on nad loobunud võimalusest taotleda kulude kasvu täies ulatuses, mida lubaks konkurentsiameti poolt pakutud uus regulatsioonimudel. "Tallinna Vesi on esitanud taotluse nominaalseks tariifimuutuseks viie aasta pikkuse perioodi jooksul alates 2011. aasta jaanuarist kuni 2015. aasta detsembrini, sest mitmeaastane tariifitaotlus vastab rahvusvahelistele normidele erastatud vee-ettevõtete reguleerimisel ning samuti arvestab ka veesektori pikaajalise planeerimishorisondiga," lisas Plenderleith.

Tallinna Vee teatel on nad pöördunud ekspertide poole erapooletu kinnituse saamiseks viimase kümne aasta tegevustulemustele. Samuti eeldab börsifirma, et ka regulaator viib läbi põhjaliku analüüsi ettevõtte tegevustulemuste kohta eelmisel regulatsiooniperioodil 2001–10, enne kui langetab lõpliku otsuse eelseisva hinna määramise osas.

Tallinna Vee juhatuse esimees Ian Plenderleith ütles, et ettevõte nõustub konkurentsiameti seisukohaga, mille kohaselt tuleks regulatsiooniga seotud teemasid demokraatlikus ühiskonnas käsitleda avaliku arutelu raames. "Seega avaldab AS Tallinna Vesi oma tariifitaotluse täies ulatuses vastavalt headele äriühingu juhtimistavadele ning rahvusvahelistele regulatsioonipõhimõtetele, et avalikkus mõistaks paremini veetariifide arvutamise loogikat ning protsess muutuks läbipaistvamaks," ütles ta.

Ettevõte loodab, et uus regulaator kooskõlastab tariifitaotluse järgmise 30 päeva jooksul. Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile tariifitaotluse aastateks 2011-2015 kooskõlas monopolide ohjeldamise seadusega, mis jõustus 1. novembrist.

Tallinna linna ja Tallinna Vee vahel sõlmitud teenuslepinguga on ette nähtud, et veetariifid muutuvad aastail 2010–20 Tallinnas vaid tarbijahinnaindeksi muutuse võrra.

Hetkel kuum