Birjo Must • 28. detsember 2010 kell 9:33

Pensionifondid tehakse läbipaistvamaks

Riigikogus on läbinud esimese lugemise valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu, mis peaks pärast jõustumist pensionifondid läbipaistvamaks muutma.

Seaduse eelnõu kohaselt tuleb edaspidi kohustuslike pensionifondide investeeringute aruandeid avalikustada tihedamalt ja fondivalitsejale kehtestatakse täiendavad selgitamiskohustused. 

Lisaks muudetakse kohustuslike pensionifondide vahetamise ja sissemaksete suunamise reegleid selliselt, et osakuomanikel tekiksid paindlikumad võimalused pensionifondide vahetamiseks ning sissemaksete suunamiseks uude pensionifondi. Kui siiani sai fondi vahetada kord aastas, siis edaspidi antakse võimalus vahetada fonde kolm korda aastas.

Kohustusliku kogumispensioni ja täiendava kogumispensioni regulatsiooni muudatused tuginevad rahandusministeeriumi poolt 2009. aastal läbiviidud analüüsidele, millega hinnati hiljutise finantskriisi mõju süsteemile. Ministeeriumi hinnangul kaotasid pensionifondid finantskriisi tulemusena üle kolme miljardi krooni.

Seadus peaks jõustuma 1. augustil 2011.

Hetkel kuum