Anne Oja • 26. mai 2011 kell 13:56

Ettevõtlusamet: maksustame siiski ainult reklaame

Tallinna ettevõtlusameti hinnangul maksustavad nad siiski ainult reklaame ehk seda, mille kohta ei kehti maksuvaba erandit.

2009. aasta detsembris kehtestatud reklaamimaksu määruse kohaselt on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil, selgitas reklaami- ja müügimaksu osakonna juhataja Riina Koit.

Teeviitasid ei maksustata reklaamimaksuga, kui nad vastavad liikluseeskirja suunaviida nõuetele, lisas Koit. Liikluseeskirja liiklusmärk 63 näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme. Liiklusmärk 636 näitab sõidusuunda juriidilise isiku juurde ja kaugust selleni.

"Selleks, et teeviita saaks lugeda liiklusmärgiks, peab vastav märk olema kooskõlastatud pädeva ametiga," märkis Koit lisades, et reklaamina ei käsitleta ja toitlustusettevõtte peasissekäigu läheduses olevat pakutavate roogade ja jookide hinnakirja.

Reklaamiseaduse seletuskiri lubab välireklaamiks lugeda kõik selle, mis on paigutatud avalikku kohta nagu linnatänavatega külgnevatele aladele, väljakutele, hoonete välisseintele, spordiväljakutele, ühistranspordivahendite sise- ja väliskülgedele või mis on avalikust kohast jälgitavad.

"Välireklaamiks on ka näiteks kaupluse vaateaknale paigutatud reklaam, mis on selgesti suunatud tänaval möödujatele," ütles Koit.

Reklaamimaks on kohalik maks, mille tasumiseks arveid ei väljastata, kuid Tallinna Ettevõtlusamet jälgib linnaruumis toimuvat ning saadab välja teateid koos fotodega reklaamidest, mille kohta ootab ettevõtjalt maksudeklaratsioone.

Koidu andmetel on 2011. aasta reklaamimaksu prognoos linna eelarves 1 917 349 eurot. 25. maiks oli reklaamimaksu laekunud juba 1 096 050 eurot.

2009. aastal kogus Tallinn 29 099 976 krooni ning 2010. aastal 27 560 700 krooni eest reklaamimaksu. Kui reklaamimaksu kogumine praeguses tempos jätkub, laekub seda üle 40 miljoni krooni ehk ligikaudu 2,6 miljonit eurot.

Hetkel kuum