Anne Oja • 26. mai 2011 kell 13:37

Tallinn reklaamimaksustab teeviidad ja tootetutvustused

Tallinna Ettevõtlusamet küsib reklaamimaksu ka teeviitadelt, kaupade või teenuste loetelult müügikoha aknal või tootetutvustustelt vitriinil, selgub maikuu keskel saadetud Eesti Kaubanduskoja kirjast ettevõtlusameti juhile Marek Jürgensonile.

Muuhulgas selgub, et kaubanduskoda on korraldanud liikmete seas ka reklaamimaksu probleeme käsitleva uuringu, sest kotta on jõudnud palju ettevõtjate nurinat. Kirjas on välja toodud neli suuremat murepunkti, milleks on kaubamärkide eksponeerimine, igasuguse teabe reklaamina maksustamine, müügikoha asukoha viidad tee ääres ning segane säte Tallinna reklaamimaksu määruses, mis läheb tegeliku maksustamise praktikaga vastuollu.

Kaubamärkide maksustamise mure painab eelkõige maaletoojaid, kes esindavad korraga mitmeid kaubamärke. Siiani pole päris selge, millal tuleb kaubamärgi esiltemisel reklaamimaksu maksta ja millal mitte. Praktikas esineb juhtumeid, kus mitme kaubamärgi esitlemisel vabastatakse üks maksust, ülejäänute eest tuleb aga maksta. Maksustamisel on vahet tehtud ka sellel, kas tegu on kaubamärgi omaniku või esindajaga ning kas kaubamärki eksponeeritakse hoonel või mõned meetrid hoonest eemal.

Kaupade ja teenuste loetelu ning tootetutvustuste puhul on ettevõtlusamet püüdnud maksustada ka neid juhtumeid, kus teabe avaldamist nõudis seadus. Kui tootetutvustus on koos tootega kaupluse vitriinis, ei saa automaatselt öelda, et tegemist on reklaamiga, lisas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda oma kirjas.

Kaubanduskoja andmetel on tekkinud reklaamimaksuga probleeme ettevõtetel, kelle müügikoht asub siseõues või suurest teest eemal. Samas, kui teeviidale on kantud firma nimi, tahab ettevõtlusamet kohe reklaamimaksu saada, ehkki hoone sissepääsu juures olevaid tähiseid reklaamimaksuga ei maksustata.

Samuti loeb ettevõtlusamet reklaamiks maja ees asuvad plekktahvlid ettevõtete nimede ja täpsema asukohainfoga, näiteks mitmendal korrusel firma tegutseb.

Hetkel kuum