Silvia Kruusmaa • 6. juuni 2011 kell 12:08

Enne juulit sooritatud eksameid arvestatakse ka uue liiklusseaduse puhul

Murelikud juhtimisõiguse taotlejad on üha enam pöördunud maanteeameti poole küsimusega, kas enne uue liiklusseaduse kehtima hakkamist sooritatud teooriaeksam kehtib ka pärast uue seaduse kehtima hakkamist.

Maanteeamet kinnitab, et enne 1. juulit sooritatud eksameid arvestatakse ka pärast uue liiklusseaduse kehtima hakkamist.

Samuti ei pea pärast 1. juulit minema uuesti autokooli, kui autokool on läbitud enne uue liiklusseaduse kehtima hakkamist ning riiklikke eksameid pole veel jõutud selleks ajaks sooritada. Enne 1. juulit tuleb eksam sooritada veel hetkel kehtivaid reegleid silmas pidades, alates 1. juulist aga tuleb eksamiküsimustele vastata juba uue liiklusseaduse järgi.

Alates 1. juulist kaob ära esmase juhiloa pikendamise võimalus. Esmane juhiluba kehtib kaks aastat ning selle aja jooksul tuleb selle omanikul läbida juhi lõppastme koolitus. Juhul kui lõppastme koolitus jääb mingil põhjusel läbimata, siis isikule ei väljastata enam uut esmast juhiluba (nn esmase juhiloa omamise aja pikendamine), mis lubaks tal edasi liikluses osaleda, nagu senini oli tavaks.

Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumisest saanud vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba, peab ta uuesti kaheks aastaks taotlema esmase juhiloa ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami. Sõiduautol, mida juhib esmase juhiloa omaja, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk (nn vahtraleht).

Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse (kaks aastat sõidukogemust esmase juhiloa omanikuna) ja läbinud lõppastme koolituse (libedasõit, keskkonnasäästlik sõit jms), väljastatakse talle juhiluba.

Kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole alates 1. juulist Eesti piires Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik.

Hetkel kuum