Koit Brinkmann • 9. juuni 2011 kell 3:49

Sisetehing Narvas osutus pettumuseks

Narva linn sõlmis endale kuuluva ettevõttega Narva Bussiveod sisetehingu liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde teostamiseks.

Lisaks inimeste vedamisele soovis Narva Bussiveod hakata tegelema ka kommunaalteenuste osutamisega. Kuna ettevõte kuulub 100-protsendiliselt linnale, siis kasutas linn haljasalade hoolduse lepingu sõlmimiseks riigihanke seaduse erisust, mille järgi saab linn suunata tööd sisetehinguga otse, ilma hanget korraldamata.

Paraku on 1. maist haljasaladel toimetama asunud ettevõte oma töödega hädas.„Linn ei ole kunagi olnud sellises seisus, praktiliselt kõik on niitmata. Ka laste mänguväljakud on korrastamata, samuti linnamööbel, puud-põõsad ja hekid on hooldamata,“ loetles Narva linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas.

Samas on Narva Bussiveod esitanud linnale arved täismahus tööde eest. Ligi 50 000 eurost on amet nõustunud poole summa tasumisega. Teise poole maksmiseks aga Luigas allkirja ei anna, sest linn ei saa maksta tegemata tööde eest.

„Kui keegi arvab, et siin pigistatakse silm kinni või makstakse neile ette, siis seda ei juhtu,“ jätkus ka Narva linnapeal Tarmo Tammistel bussifirma aadressil kriitikat. „Ma ei ole nende tööga rahul ja kui töö ei saa tehtud, siis leiame teise firma. See, et tööd teeb linnale kuuluv ettevõte, ei tähenda, et saab teha mingeid järeleandmisi ja lasta asjadel joosta omasoodu,“ lisas Tammiste.Narva Bussiveod tegevdirektor Eduard East põhjendas probleeme sellega, et ettevõtte jaoks on tegemist uue tegevusalaga, alustati nullist ning ettevalmistusaeg jäi lühikeseks.

„Mina nimetan neid töisteks probleemideks. Lahendus on, et käime koos linna esindajatega need tegemata kohad üle ja teeme tööplaani, et tööd kiiremas korras ära teha. Tahame anda endast parima, et kvaliteet oleks tasemel,“ lubas East.Kui Narva Bussiveod taotles linnalt sisetehingu sõlmimist, siis põhjendas ettevõte selle vajalikkust järgnevalt: „Sisetehing on avalike teenuste kättesaadavuse ja universaalsuse tagamiseks igati sobiv, vajalik ja mõõdukas meede, andes hankijale senisest suurema kaalutlus- ja iseotsustusõiguse teenuse maksumuse, kvantiteedi ja kvaliteedi küsimustes. Seejuures pole rahaline kokkuhoid kindlasti eesmark omaette ning järeleandmisi kvaliteedis omavalitsusüksus endale lubada ei saa.“

Selle aasta 18. jaanuaril sõlmis Narva Bussiveod töölepingu endise keskerakondlasest volikogu liikme Aleksandr Moissejeviga, kes suurema osa eelmisest aastast istus trellide taga politseinikule pistise andmise katse eest.Moissejev on ettevõttes tööl projektijuhina, kelle ülesandeks on tellimusreiside arendamine Narva ja Leningradi oblasti erinevate linnade vahel. Kuid linna võimustruktuuri tundvad inimesed peavad Moissejevi rolli ettevõtte trügimisel kommunaalteenuste turule väga suureks.Moissejev ning East on selle tagasi lükanud.

Mis on mis

Sisetehing on hankija leping äriühinguga, mille kõik aktsiad või osad kuuluvad otseselt sellele hankijale või talle koos teiste hankijatega või sihtasutusega, mille ainuasutaja on see hankija või mille kõik asutajad on see hankija koos teiste hankijatega. Sisuliselt on tegemist riigihankemenetluseta, s.o konkurentsile mitte avatud, otselepinguga.

Hetkel kuum