Koit Brinkmann • 25. märts 2011 kell 4:10

Hambad kätte

Vanglast vabanenud Aleksandr Moissejev üritab Ida-Viru linnade kommunaaläri poliitikute abil endale haaranud Nikolai Ossipenkot Narvast välja lüüa.

Hoobi andjaks pole aga aastaid mehe ärivõtetel silma peal hoidnud kapo ja prokuratuur, vaid hoopis Ossipenko piirilinna kommunaaläri valitsejaks aidanud mõjukas kohalik poliitik Aleksandr Moissejev.

Narvas on tekkinud tüli piirilinna kommunaalteenuste turu ümberjagamise plaanide tõttu. Kohaliku halli kardinali Moissejevi eestvedamisel vastuvõetavad otsused jätavad edaspidi kommunaaläri suurtegija Ossipenko ilma linnarahakotist tulevatest summadest. Näiteks ostab Narva linn Ossipenko firmalt N&V kuni 2014. aasta lõpuni tänavate hooldamise teenust 3,8 miljoni euro (59 miljoni krooni) eest.

Esmapilgul paistab Narvas kõik olevat vanaviisi. Jõgi voolab ikka mere poole, autod vuravad üle piiri Venemaale ja tagasi, linna juhivad keskerakondlased, prügimajandus ja tänavapuhastus on Ida-Virumaa kommunaalärimehe, kohalike riigihangete võitmise meistri Ossipenko ajada. Ka Moissejev on vanglast väljas ja toimetab Narva linnale kuuluvas bussifirma Narva Bussiveod. Ta soovib toimetada vaikselt, ilma suurema tähelepanuta. Telefoniintervjuuga polnud Moissejev päri ning kirjalikult saadetud küsimustele jättis mitmele vastamata.

Kohalik bussifirma laindab haaret.Hiljuti ilmus ajakirjanduses uudisnupp, et Narva Bussiveod soovib hakata lisaks reisijate transpordile ka prügi vedama, haljasalasid hooldama ning tänavaid puhastama. Alles viis aastat tagasi oli Moissejev see, kes veenis Narva linnajuhte käituma täpselt vastupidi ehk loobuma tänavate puhastamisega tegelemisest.

Moissejeviga seotud ettevõte teenis siis piirilinna kommunaaläri Ossipenko kontrolli alla suunamisest 3 miljonit krooni vaheltkasu. Lisaks säilitas Moissejev koha Ossipenko kontrolli alla läinud firma nõukogus. Nüüd aga – üllatus, üllatus – peetakse just Moissejevit teenuste linna kätte tagasiviimise initsiaatoriks.

Öeldakse, et pole mõtet hammustada kätt, mis sind toidab. Seetõttu ongi tüli puhkemine üllatav, sest Narvas toimuvast jääb mulje, et nüüd on Moissejev otsustanud lüüa hambad Ossipenko kätte. Linnale kuuluv bussifirma on kasu lõikamas riigihangete seaduse ühest erisusest, mis lubab hankijal ilma konkurssi korraldamata sõlmida lepingut äriühinguga, mille kõik aktsiad või osad kuuluvad otseselt hankijale endale.

Esimese pääsukesena otsustaski linnavalitsus sõlmida sisetehingu liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde teostamiseks aastatel 2011-2015, maksumusega kolm miljonit eurot (47 miljonit krooni).

See tähendab aga, et Ossipenko peab hakkama enda äri Narvas koomale tõmbama. Seni hoolitses liikluskorraldusvahendite korrashoiu eest AS Heakorrastus, millest ligi 90 protsenti kontrollib Ossipenko ja ülejäänud on Narva linna omandis. See ongi see firma, milles Ossipenkol aitas suurosalust saada 2006. aastal Moissejev.

Linnale kuuluvat bussifirmat soosiva linnavalitsuse otsuse peab kinnitama ka volikogu, kuid ootamatult tekkis tõrge koalitsiooninõukogu istungil, kui Moissejevi leer jäi oma sooviga vähemusse ja otsust ei võetud vastu. Moissejeviga vastasleeris oleva volikogu liikme Vladimir Mižui sõnul ei nõustutud sellega, et leping sõlmitakse viieks aastaks. “Andsime linnavalitsusele õiguse eelarve summa piires teha leping aastaks ning siis vaadata, kuidas ja kui edukalt firma töötab,” selgitab ta.

Tegemist on esimese liivateraga edukalt töötanud masinavärgis, mis lisaks puhkenud äritülile võib tuua kaasa pingeid Narvat valitseva Keskerakonna sees.

Ossipenko lahinguta ei lahkuVõib uskuda, et Ossipenko ei ole papist poiss, kes laseks ennast lahinguta linnast välja süüa. “Ma ei arva, et see on hea mõte. See on kellelegi kasulik, sellepärast seda tehaksegi,” kommenteerib Ossipenko linnavõimu soovi kommunaalteenused konkursita anda munitsipaalettevõttele.

Aastaid Ida-Virumaa suuremate linnade tänavapuhastuse hangetel mängleva kergusega puhta töö teinud suurärimees ei usu ka, et Narva Bussiveod hakkab edaspidi teenust odavamalt pakkuma. “Kui konkurssi ei toimu, ei ole ka hind õige,” lisab ta.

Näete linnavõimu otsuste taga veel muid mänge? “Raske on praegu aru saada. Vaatame, milline otsus tuleb ja kes ja kuidas hakkab töid tegema. Siis saab kommenteerida,” jääb Ossipenko vastusega ettevaatlikuks.

Diplomaatilist vastust võib ka mõista, sest tooli altäratõmbajate ninamehena nimetatakse just kohalikku mõjuvõimsat otsustajat Moissejevit. Endine keskerakondlaste piirkonnajuht ja volikogu liige istus mullu politseikomissarile pistiseandmise katse eest trellide taga. Uude riigikokku valitud Narva volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin rääkis mõni aeg tagasi, et tema usaldab Moissejevit ka pärast kriminaalkaristuse kandmist ning patt oleks linnaettevõtetes tema teadmisi ja kogemusi mitte kasutada.

Kommunaalteenuste valdkonnas liigub suur raha ja kes ei tahaks ise kontrollida selle liikumist? Selleks on kõige lihtsam tee konkurent linnast välja süüa. Volikogu opositsionääri, kunagise keskerakondlase Nadežda Sinjakova sõnul on Moissejev see, kes neid kommunaalteenuste projekte Narva Bussivedudes juhib. “Seal on plaan Ossipenko linnast minema lüüa ja saada kommunaalvaldkonna rahavood enda kontrolli alla,” väidab ta.

Ossipenko eitab tüli MoissejevigaLinnas räägitakse Ossipenko ja Moissejevi vahelisest konfliktist, mille põhjuseks on ühe poole täitmata lubadused. Ossipenko lükkab sellised jutud tagasi. “Eks räägitakse palju igasuguseid jutte ja igaüks võib rääkida, mida tahab. Mitte mingeid vaidlusi meil Moissejeviga ei ole ja ei saagi olla,” kinnitab ta.

Eelmisel suvel, kui Moissejev vangis istus, võttis Ossipenko ta maha ASi Heakorrastus nõukogu esimehe kohalt, kus ta oleks pidanud olema 2012 aastani. Arvatakse, et see oli esimene märk kahe mõjuka mehe vahel tekkinud tülist. Nüüd soovib Moissjev Ossipenko tõugata Narva kommunaalärimehe troonilt.

Hetkel kuum